ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 80
www.wfis.umcs.lublin.pl

Факультет філософії та соціології було створено в 1990 році в результаті реорганізації Міжвузівського інституту філософії та соціології UMCS (створеного в 1975 році). До структури ФФіС входить два інститути: Інститут філософії та Інститут соціології.

Дослідження, що проводяться в Інституті філософії, концентруються довколa таких проблем: питання раціональності в філософії і науці, питання етичних цінностей у сучасній філософії, питання метафізичної традиції в новітній і сучасній філософії, концепції свідомості в філософії Сходу, співвідношення містика і філософа, суспільної філософії та філософії виховання, філософії і антропології культури, комунікації і політики, психофізичних проблем, питання естетики та мистецтва в контексті дилем сучасної культури, а також мови, логіки, інформації, філософії науки, когнітивістики і штучного інтелекту.

Студенти і докторанти Інституту філософії беруть участь у численних наукових гуртках, серед яких науковий гурток Episteme, науковий гурток естетів, гурток когнітивістики, кінематографічний гурток, студентський науковий гурток філософів культури, а також студентська ініціатива «Koło Tańczących Filozofów (Гурток танцюючих філософів)».

Інститут соціології проводить дослідження у сфері: модернізації структур суспільного життя (мікро-, мезо- і макросуспільних) в різних вимірах, наслідків сучасних суспільно-економічних змін, діагностики соціальних, охорони здоров’я, освітніх дій, стану здоров’я та якості життя польського народу, зіткнення культур і самоідентифікацій в Центрально-Східній Європі, суспільно-економічної діагностики регіонів Східної Польщі, методологічних викликів сучасної соціології та міграції.

Студенти Інституту соціології діють в наукових гуртках (напр., Науковий гурток студентів соціології UMCS, Студентський науковий гурток соціологів економіки та організацій), в рамках волонтерства та студентських практик готуються до роботи в окремих громадських інституціях, відомствах (напр., агенції особистого консалтингу, рекламних, освітніх, страхових компаніях), в фундаціях і товариствах, інституціях культури (напр., Центр культури у Любліні, Осередок „Brama Grodzka – Teatr NN”, Осередок міжнародних творчих ініціатив „Rozdroża”), а також на підприємствах.