Mobile Identities. Migration and Integration in Transnational Communities

Mobile Identities. Migration and Integration in Transnational Communities

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest partnerem stowarzyszonym projektu „Mobile Identities. Migration and Integration in Transnational Communities” finasowanym przez Komisję Europejską, DG Home i European Fund for the Integration of third-country nationals 2007-2013. Partnerami w projekcie są:

 • Psychoanalytic Institute for Social Research (IPRS), Rome, Italy
 • Christiches Jugenddorfweek Deutschlands (CDJ), Hamburg, Germany
 • Autonomous University of Barcelona Barcelona, Spain
 • University College London London, United Kingdom
 • Free University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands
 • Univerzita Mateja Bela Bratislava,Slovakia
 • Municipality of Reggio Emilia, Italy
 • Association of foreign Workers (ASLI), Italy
 • North-German Union of Islamic Communities, Germany
 • Mohamed First University, Morocco
 • Organization for Development and Emancipation,Albania

Celem projektu jest ocena wpływu funkcjonujących polityk migracyjnych na jakość życia migrantów i ich integracji w przypadku czasowej i cyrkulacyjnej migracji. Szczegółowym przedmiotem badań są:

 1. Profile i potrzeby transnarodowych migrantów w Europie;
 2. Programy integracji i ich relacja do potrzeb migrantów.

Na podstawie badań opracowany zostanie program wsparcia migrantów z krajów niebędących członkami Unii oraz rekomendacje dla instytucji zajmujących się migrantami na poziomie narodowym i międzynarodowym. 

Strona projektu: pagines.uab.cat/mobileidentities

ULOTKA PROMOCYJNA