Prof. dr hab. Marian Filipiak

Pracował na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w latach 1989-2013

Profesor Marian Filipiak urodził się 10 czerwca 1935 roku. Młodość i lata szkolne spędził w Wolsztynie (woj. Zielonogórskie), gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i gdzie zdawał maturę. Studia podjął na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zgłębiając wiedzę z zakresu biblistyki i języków orientalnych (greka, hebrajski, aramejski). W roku 1965 Profesor Filipiak obronił pracę magisterską, a w roku 1968 doktorat. Po doktoracie wyjechał do Rzymu na studia specjalistyczne przygotowujące do przekładu z hebrajskiego biblijnej księgi Koheleta. Owocem badań była publikacja w roku 1980 tłumaczenia i obszernego komentarza tej księgi w Wydawnictwie Pallotinum.

W 1974 roku Profesor uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jego kariera naukowa rozwijała się nie tylko w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1984 roku Profesor związał się z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie. Kolejnym etapem jego drogi zawodowej stał się UMCS, dokąd przeniósł się w 1994 roku. Tutaj 1 czerwca 1994 roku otrzymał  nominację na stanowisko profesora zwyczajnego. 1 października 2005 roku Profesor przeszedł na emeryturę, ale fakt ten nie wpłynął na Jego aktywność zawodową. Profesor Filipiak pracował na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS do roku 2013, kierując Zakładem Socjologii Kultury i Wychowania i dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami i doktorantami.

Odzwierciedleniem wkładu pracy i zainteresowań Profesora jest lista wypromowanych doktorów, na której znajduje się 18 nazwisk oraz ponad 50 artykułów naukowych i liczne monografie autorskie i współautorskie.

Do znaczących pozycji w bogatym dorobku Profesora należą, między innymi, poniższe książki.

  • Antropologia Starego Testamentu, Lublin 1979
  • Problematyka społeczna w Biblii, Warszawa 1985
  • Religioznawstwo. Zagadnienia wybrane, Rzeszów 1989
  • Aksjologiczne treści antropologii biblijnej, Lublin 1991
  • Biblia jako tekst religijny i kulturowy, Lublin 1993
  • Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin1996
  • Od subkultury do kultury alternatywnej, Lublin 1999
  • Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2004
  • Homo Biblicum. Biblijne podstawy filozofii życia, Toruń 2005