Lista fakultetów dla Instytutu Filozofii

Fakultety w roku akademickim 2022/2023

Semestr zimowy
 1. dr hab. Barbara Tomczyk, Gdzie przebiegają procesy poznawcze?
 2. prof. dr hab. Krzysztof Polit, Etyczne dylematy współczesności
 3. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Etyczne problemy świata współczesnego
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Good decisions or values-based practice KS, j.ang.
 5. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Kim jestem? Ciało i narracje w kształtowaniu tożsamości osobowej
 6. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Philosophy as therapy. A critical view KS, j.ang.
 7. dr Marzena Kruk, Młodzi dorośli na rynku pracy KS, społ.
 8. dr Marzena Kruk, Myślenie kreatywne KS, społ.
 9. dr Krzysztof Rojek, Świat Dysku Terry'ego Pratchetta – wprowadzenie do filozoficznej analizy
 10. dr hab. Marek Szymański, Buddyzm tantryczny    
 11. dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMCS, Czym jest czas?     
 12. dr hab. Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, prof. UMCS, Historia średniowiecznej filozofii żydowskiej  
 13. dr Joanna Bielecka-Prus, Cultural Identity j.ang., społ.
 14. dr Damian Winczewski, Współczesna kinematografia w perspektywie teorii krytycznej KS
 15. dr hab. Maciej Kociuba, Po co komu poezja? Język poetycki jako medium kognitywne KS
 16. dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS, O (nie) doskonałości umysłu ludzkiego    
 17. dr Andrzej Jekaterynczuk, Wspólnoty współczesnego świata społ.
 18. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Contemporary Social Theory j.ang., społ.
 19. dr hab. Małgorzata Kuśpit, Zrozumieć emocje KS, społ.
 20. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Utylitaryzm    
 21. dr hab. Marcin Trybulec, Recent trends in philosophy of mind j.ang.
 22. dr Aleksandra Lato, Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania. Neurodydaktyka w praktyce. KS
 23. dr hab. Jacek Gurczyński, Edycja grafiki rastrowej w „chmurze” oraz w programie GIMP
 24. dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna


KS – przedmiot dedykowany kierunkowi Kreatywność społeczna
j.ang. – przedmiot prowadzony w języku angielskim
społ. – zajęcia z obszaru nauk społecznych (studenci kierunku filozofia II stopnia powinni wybrać w trakcie całych swoich studiów dwa przedmioty z nauk społecznych - łącznie 6 punktów ECTS)