Lista fakultetów dla Instytutu Filozofii

Fakultety w roku akademickim 2021/2022

Semestr letni
 
 1. dr Aleksandra Lato, Kurs lidera, czyli warsztaty kreatywnego przywództwa KS
 2. dr hab. Barbara Tomczyk, Gdzie przebiegają procesy poznawcze?
 3. dr Anna Tychmanowicz, Psychologiczne aspekty treningu kreatywności KS, społ.
 4. dr hab. Małgorzata Kuśpit, Wybrane zagadnienia z psychologii różnic indywidualnych KS, społ.
 5. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, Banalność zła – dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?
 6. dr hab. Tomasz Kitliński, Psychoanaliza: od Sigmunda Freuda przez Melanię Klein do Julii
 7. dr hab. Tomasz Kitliński, Estetyka Gotycyzmu
 8. dr Karolina Podgórska, Ludzie w ruchu społ.
 9. dr Karolina Podgórska, Współczesne społeczeństwo polskie społ.
 10. dr Krzysztof Rojek, Sofista – erysta – retor. Chwyty erystyczne oraz ich zastosowanie w dyskusji
 11. dr Marzena Kruk, Myślenie kreatywne KS, społ.
 12. dr Marzena Kruk, Zarządzanie kapitałem ludzkim KS, społ.
 13. dr Michał Nowakowski, Społeczne uwarunkowania i konsekwencje procesów demograficznych społ.
 14. dr Monika Malmon, Europa ocalona przez Irlandczyków
 15. mgr Hanna Bytniewska, Subkultury – estetyzacja i teatralizacja codzienności
 16. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Normy moralne we współczesnym świecie
 17. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Szczęście w życiu człowieka
 18. dr Maciej Czerkawski, Engaging with the History of Philosophy: Heidegger
 19. dr Maciej Czerkawski, Metaphysics and Metametaphysics
 20. prof. dr hab. Marek Hetmański, Filozofia a malarstwo – wzajemne inspiracje
 21. dr hab. Marcin Moskalewicz, Filozofia psychiatrii
 22. dr hab. Marek Szymański, Główne idee i praktyki buddyzmu tantrycznego
 23. mgr Aleksandra Surma-Wiśniewska, Komunikacja w organizacji
 24. mgr Piotr Pękala, Kino wobec wyzwań później nowoczesności KS
 25. dr hab. Maciej Kociuba, Antropologia przemocy
 26. dr hab. Maciej Kociuba, Poznanie obrazowe w kulturze
 27. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Kreatywność-twórczość-innowacyjność KS
 28. dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS, Kulturowe teorie widzenia
 29. dr Rafał Czekaj, Filozofia sztuki aktywnej społecznie
 30. dr Tomasz Stefaniuk, Koncepcje człowieka w nowożytnej filozofii europejskiej
 31. dr Damian Winczewski, Powszechna emancypacja czy totalne zniewolenie?
 32. dr Dorota Tymura, Filozofia grecka jako „sztuka życia”
 33. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS, Kultura umysłowa Chin
 34. dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. UMCS, Mistycy i wizjonerzy jako współtwórcy kultury i filozofii europejskiej
 35. dr hab. Marek Szymański, Hinduizm i jego wpływ na kulturę Indii
 36. dr Aleksandra Kołtun, Warsztat badań społecznych


KS – przedmiot dedykowany kierunkowi Kreatywność społeczna
społ. – zajęcia z obszaru nauk społecznych (studenci kierunku filozofia II stopnia powinni wybrać w trakcie całych swoich studiów dwa przedmioty z nauk społecznych - łącznie 6 punktów ECTS)