Lista fakultetów dla Instytutu Filozofii

Fakultety w roku akademickim 2023/2024

Semestr zimowy

 1. dr Elżbieta Szul, Kreatywność w reklamie PS, KS
 2. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak prof. UMCS, Wyzwania społeczne w antropocenie PS
 3. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. UMCS, Ciemność i światłość – stałe kondycji ludzkiej u Dantego i Pascala
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Doświadczenie transformacyjne Ciało i narracje w kształtowaniu tożsamości osobowej
 5. dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej
 6. dr hab. Barbara Tomczyk, Człowiek cyborg robot. Systemy rozszerzone i sztuczne jako podmioty działania poznawczego.
 7. dr hab. Cezary Mordka prof. UMCS, Umysł i jego pułapki. Wybrane 45 prostych efektów z komentarzem. Part 1
 8. dr hab. Grzegorz Wójcik,  prof. UMCS, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 9. dr hab. Maciej Teodor Kociuba, „Panny dworskie” Diego Velazqueza – obraz filozoficzny
 10. dr hab. Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, Problemy medycyny i filozofii w starożytności, średniowieczu i renesansie
 11. dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMCS, Czym jest czas?
 12. dr hab. Marek Szymański, Najważniejsze religie Indii
 13. dr hab. Leszek Kopciuch prof. UMCS, Zwolennicy i i krytycy hedonizmu
 14. dr Jakub Dadlez, Catherine Malabou – filozofia plastyczności
 15. dr Joanna Bielecka-Prus, Działania artystyczne w projektowaniu społecznym KS, Społ
 16. dr Justyna Rynkiewicz, Baśnie i mity a zjawiska w ludzkiej psychice
 17. dr Krzysztof Rojek, Śladami Eris Tropy Schopenhauera
 18. dr Marzena Kruk, Zarządzanie kapitałem ludzkim Społ
 19. dr Michał Nowakowski, mgr Anna Sadowska, dr Artur Wysocki, Metoda Reflect Lab uczenie się oparte na dociekaniu PS, KS
 20. dr Witold Wachowski, Teoria, praktyka i problemy badań interdyscyplinarnych
 21. mgr Anna Sadowska, Społeczny świat studentów Perspektywa autoetnograficzna PS
 22. mgr Anna Sadowska, Promocja zdrowia w działaniu PS
 23. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Normy moralne we współczesnym świecie
 24. dr Aleksandra Lato, Warsztat kreatywnego uczenia się, szybkiego czytania i zapamiętywania. Neurodydaktyka w praktyce. KS

PS – przedmiot społeczny
KS – przedmiot dedykowany kierunkowi Kreatywność społeczna