Lista fakultetów dla Instytutu Filozofii

Fakultety w roku akademickim 2021/2022

Semestr zimowy
 1. mgr Aleksandra Surma-Wiśniewska, Przywództwo – analiza wybranych zagadnień
 2. dr Elżbieta Szul, Kreatywność w reklamie KS, społ.
 3. dr Anna Tychmanowicz, Baśnie i bajki w rozwijaniu kreatywności KS, społ.
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Filozofia psychiatrii
 5. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, dr Justyna Rynkiewicz, Zdrowie psychiczne w przestrzeni akademickiej
 6. dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS, Wyjaśnienie i zmiana zachowań ludzkich
 7. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Człowiek w kryzysie
 8. dr hab. Marcin Krawczyk, Filozofia giełdy
 9. dr Krzysztof Rojek, Odmęty determinizmu
 10. dr Krzysztof Rojek, Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych w środowisku akademickim i jego otoczeniu
 11. dr Marzena Sylwia Kruk, Zarządzanie projektami KS, społ.
 12. dr Monika Malmon, Antyczna Grecja – człowiek, kultura, cywilizacja
 13. mgr Anna Dudkowski-Sadowska, Społeczeństwo terapeutyczne KS, społ.
 14. mgr Ewelina Ostrowska, Czy bycie złym wynika z natury ludzkiej? – umysły osób postępujących niemoralnie
 15. mgr Julita Kożuch-Prokopiuk, Aktywność konsumencka w ponowoczesności KS, społ.
 16. mgr Piotr Pękala, Film w przestrzeni tekstów kultury KS
 17. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Miłość i seks w życiu człowieka
 18. dr hab. Jacek Gurczyński, Matrix - maszyna filozoficzna
 19. dr hab. Jacek Gurczyński, Edycja grafiki - GIMP
 20. dr Aleksandra Lato, Warsztat kreatywnego uczenia się i szybkiego zapamiętywania KS
 21. dr hab. Grzegorz Marcin Wójcik, prof. UMCS, Biocybernetyka i inżynieria medyczna


KS – przedmiot dedykowany kierunkowi Kreatywność społeczna
społ. – zajęcia z obszaru nauk społecznych (studenci kierunku filozofia II stopnia powinni wybrać w trakcie całych swoich studiów dwa przedmioty z nauk społecznych - łącznie 6 punktów ECTS)