Plany studiów:

  • Europeistyka studia I stopnia
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020

Efekty kształcenia:

Efekty uczenia się: