Koordynator ds. promocji

Koordynator ds. promocji Wydziału Filozofii i Socjologii:

Krzysztof Trojnar

Kontakt elektroniczny:

  • krzysztof.trojnar@umcs.pl
  • ktrojnar@bacon.umcs.lublin.pl

Tel: (81) 537 2713

Adres:
Wydział Filozofii i Socjologii
Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 6A (parter)
20-036 Lublin