Koordynator ds. promocji

Koordynator ds. promocji Wydziału Filozofii i Socjologii:

mgr Tomasz Poślada

tel: +48 81 537 2713

mail: tomasz.poslada@umcs.pl

Adres:
Wydział Filozofii i Socjologii
Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 6A (parter)
20-036 Lublin