Zagadnienia na egzamin dyplomowy od roku akademickiego 2021-2022

UCHWAŁA Nr XXV – 9.51/21
Senatu
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zakresu i formy egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii, kończących studia od roku akademickiego 2021/22 na kierunkach: europeistyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, filozofia – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, kognitywistyka – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, kreatywność społeczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, socjologia – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, zarządzanie w politykach publicznych – studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Zakres egzaminu dyplomowego dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii, kończących studia w roku akademickim 2021/2022 na n/w kierunkach: