Zrozumieć artefakty poznawcze. W kierunku epistemologii ekstenji umysłu

Zrozumieć artefakty poznawcze. W kierunku epistemologii ekstenji umysłu

Dr Marcin Trybulec (Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii) otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA 13 na realizację projektu: „Zrozumieć artefakty poznawcze. W kierunku epistemologii ekstenji umysłu”. Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zewnętrzne reprezentacje i narzędzia intelektu przyczyniają się do generowania wiedzy i poznania. Nauki humanistyczne z coraz większym zainteresowaniem śledzą to zagadnienie, niestety większość dociekań w tym zakresie opiera się na metaforycznym ujęciu relacji między człowiekiem a jego narzędziami. Projekt stawia dwa cele szczegółowe:

  • Pierwszym jest analiza filozoficznych źródeł i implikacji pojęć artefaktu i ekstensji poznawczej.
  • Drugie pytanie szczegółowe dotyczy tego, czy i do jakiego stopnia analizy artefaktów poznawczych mogą rzucić nowe światło na klasyczne problemy epistemologiczne (tj. zagadnienie percepcji oraz problematykę samopoznania).

Abstrakcyjne analizy wpływu technologii na procesy poznawcze mają doniosłe konsekwencje dla ustaleń w dziedzinie edukacji, projektowania, zarządzania i podejmowania decyzji.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2021.