Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracji

Dr Karolina Podgórska otrzymała dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 3 na działanie naukowe pt.

Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracji

(nr 2019/03/X/HS6/02002). Projekt zakłada realizację badań wstępnych, dotyczących wielkości i struktury studenckich sieci społecznych w warunkach mobilności międzynarodowej, w zróżnicowanych kontekstach geograficznym, formalnym i kulturowym.

Sieci społeczne definiowane są jako ustrukturyzowany zbiór powiązań społecznych między jednostkami. W przypadku migracji, sieci pełnią kilka istotnych funkcji: wspierają migrantów w ponoszeniu kosztów wynikających z migracji, „izolują” ich od społeczeństwa docelowego i pozwalają zachować związki ze społeczeństwem pochodzenia, ale także pozwalają budować nowy kapitał społeczny wpływając na procesy adaptacyjne migrantów. Wpływają także na wybory – m.in. na wybór miejsca docelowego migracji. Sieci służą również jako kanały przepływu informacji i innych zasobów oraz kształtują skalę migracji (Gurak i Caces 1992). Oddziałują także na tych, którzy „zostali”. Są więc ważnym tworzywem kształtowania przestrzeni transnarodowych (Faist 2000; Vertovec 2012).

W przewidzianym w projekcie badaniu jakościowym udział wezmą Polacy studiujący we Francji oraz Ukraińcy studiujący w Polsce. Szczególnym tematem poruszanym w badaniu będzie wykorzystanie tzw. nowych technologii (ICT) w procesie tworzenia nowych/podtrzymywania istniejących sieci społecznych.

Efektem działania będzie przygotowanie i publikacja artykułu naukowego w punktowanym czasopiśmie z obszaru badań migracyjnych

Projekt realizowany będzie w Instytucie Socjologii UMCS w latach 2020-2021.