Kognitywistyka

Plany studiów

    • Kognitywistyka studia I stopnia
      • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w rok. akad. 2017/2018
      • Plan sudiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020

Efekty uczenia się: