Kognitywistyka

Plany studiów

  • Kognitywistyka studia I stopnia
    • Plan sudiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia od roku akad. 2021/2022
    • Plan sudiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w rok. akad. 2017/2018
  • Kognitywistyka studia II stopnia

Efekty uczenia się: