Opiekunowie lat

W roku akademickim 2021/2022 opiekunami lat są:

Opiekun Studenta Zagranicznego

Europeistyka – studia I stopnia

Filozofia – studia I stopnia

Filozofia – studia II stopnia

Kognitywistyka – studia I stopnia

Kognitywistyka – studia II stopnia

Kreatywność społeczna - studia I stopnia

Socjologia – studia I stopnia

Socjologia – studia II stopnia

Zarządzanie w politykach publicznych - studia I stopnia