Opiekunowie lat

Europeistyka – studia I stopnia

Europeistyka – studia II stopnia

Filozofia – studia I stopnia

Filozofia – studia II stopnia

Kognitywistyka – studia I stopnia

Kognitywistyka – studia II stopnia

Kreatywność społeczna - studia I stopnia

Socjologia – studia I stopnia

Socjologia – studia II stopnia

Zarządzanie w Politykach Publicznych - studia I stopnia