Egzaminatorzy z dyscypliny dodatkowej

Egzaminatorzy wyznaczeni do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej nauki socjologiczne w przewodach doktorskich na poszczególnych Wydziałach w UMCS

 1. Wydział Artystyczny UMCS – dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 2. Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS – dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS
 3. Wydział Chemii UMCS – dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS
 4. Wydział Ekonomiczny UMCS - prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym
 5. Wydział Filozofii Socjologii UMCS- dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
 6. Wydział Filologiczny UMCS - dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
 7. Wydział Historii i Archeologii UMCS- dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
 8. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – dr hab. Paweł Rydzewski, prof. UMCS
 9. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS – prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym,
 10. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
 11. Wydział Politologii UMCS – dr hab. Jarosław Chodak

 Zobacz w PDF

Osoby wyznaczone z Instytutu Filozofii UMCS do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu filozofia na poszczególnych Wydziałach i kierunkach studiów w UMCS oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym

 Zobacz w PDF