Egzaminatorzy z dyscypliny dodatkowej

Egzaminatorzy wyznaczeni do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej nauki socjologiczne w przewodach doktorskich na poszczególnych Wydziałach w UMCS 

 Zobacz w PDF

Osoby wyznaczone z Instytutu Filozofii UMCS do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu filozofia na poszczególnych Wydziałach i kierunkach studiów w UMCS oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym

 Zobacz w PDF