Lista fakultetów dla Instytutu Socjologii

ROK 1. Fakultety dla planu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024

Semestr letni

 1. dr Andrzej Jekaterynczuk, Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
 2. dr Andrzej Jekaterynczuk, Wielokulturowość współczesnego społeczeństwa polskiego
 3. dr Andrzej Jekaterynczuk, Wspólnoty współczesnego świata
 4. dr Andrzej Juros, Aktywizacja społeczna osób trwale niepełnosprawnych
 5. dr Andrzej Juros, Psychologia ogólna i społeczna
 6. dr Andrzej Juros, Rola organizacji społecznych i przedsiębiorstw społecznych w realizacji zadań polityk publicznych (kontekst Centrów Usług Społecznych)
 7. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Polskie społeczeństwo według socjologii historycznej
 8. mgr Anna Sadowska, Socjologia życia rodzinnego
 9. dr Andrzej Stawicki, Badania i zarządzanie wiedzą w organizacjach
 10. dr Błażej Dyczewski, Badanie młodzieży w praktyce
 11. dr Edyta Barańska, Etnografia. Teoria, praktyka, metoda
 12. dr Edyta Barańska, Feminizm. Główne nurty i problemy
 13. dr Ewa Lecka, Konflikty społeczne
 14. dr Elżbieta Szul, Zarządzanie relacjami z klientem
 15. dr Karolina Podgórska, Społeczne konteksty muzyki
 16. dr Karolina Podgórska, Współczesne społeczeństwo polskie

ROK 2. Fakultety dla planu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023

Semestr letni

Anglojęzyczne

 1. dr Andrzej Juros, Social exclusion and inclusion in sociology and social policy
 2. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Modernization of Polish society in historical perspective
 3. dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk, Research project in new childhood studies
 4. dr Marzena Kruk, Social innovation
 5. dr hab. Paweł Rydzewski, prof. UMCS, Small business management

Polskojęzyczne

 1. dr Andrzej Jekaterynczuk, Tożsamości Ukraińców w okresie niepodległości
 2. dr Edyta Barańska, Etnografia. Teoria, praktyka, metoda
 3. dr Elżbieta Szul, Negocjacje w biznesie
 4. dr hab. Jarosław Chodak, Ruchy społeczne i polityka kontestacji
 5. dr hab. Jarosław Chodak, Socjologia cyfrowa
 6. dr hab. Jarosław Chodak, Socjologia polityki
 7. dr Małgorzata Dziekanowska Antropologia przestrzeni
 8. dr Marzena Kruk, Socjologia biznesu
 9. dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS, Zmysł Niedoceniony. O roli nosa w kulturze