Lista fakultetów dla Instytutu Socjologii

Fakultety w roku akademickim 2022/2023

semestr letni

Socjologia i Zarządzanie w politykach publicznych - 1 rok

w języku angielskim

 1. dr Andrzej Juros, Social exclusion and inclusion in sociology and social policy
 2. dr Marzena Kruk, The Sociology of space
 3. dr Marzena Kruk, Social innovation
 4. mgr Anna Dudkowski-Sadowska, Sociology of the Family
 5. dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk, Anthropology of mental health
 6. dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk, Etnographies of War and Violence

Socjologia - 1 rok

w języku polskim

 1. dr Małgorzata Dziekanowska, Wprowadzenie do studiów miejskich
 2. dr Andrzej Juros, Psychologia ogólna i społeczna
 3. dr Edyta Barańska, Feminizm. Główne nurty i problemy
 4. prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski, Medycyna alternatywna i komplementarna w Europie
 5. dr hab. Jarosław Chodak, Socjologia ruchów społecznych

Zarządzanie w politykach publicznych - 1 rok

w języku polskim

 1. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Teorie społeczne późnej nowoczesności
 2. dr Joanna Bielecka-Prus, Społeczne ramy myślenia
 3. dr Elżbieta Szul, Zarządzanie relacjami z klientem

Socjologia - 2 rok

 1. dr Karolina Podgórska, Etyka zawodu socjologa
 2. dr Joanna Bielecka-Prus, Socjologia wizualna
 3. dr Marzena Kruk, Zarządzanie kapitałem ludzkim
 4. dr Elżbieta Szul, Negocjacje w biznesie
 5. dr Andrzej Stawicki, Analiza polityk publicznych
 6. mgr Anna Dudkowski-Sadowska, W poszukiwaniu światów społecznych - społeczny świat studentów
 7. dr Andrzej Jekaterynczuk, Wielokulturowość współczesnego społeczeństwa polskiego
 8. mgr A. Matuszewska-Pyc, Storytelling w badaniach marketingowych czyli jak efektywnie opowiadać o wnioskach z badań
 9. dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS, Komunikacja niewerbalna w perspektywie międzykulturowej