Zespół badawczy ds. Diagnoz i Analiz Polityk Miejskich „UMCS CityLab”

powstał w celu wzmacniania współpracy między Instytutem Socjologii UMCS a Gminą Lublin w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych. Misją zespołu jest wspieranie realizacji trafnych i skutecznych polityk miejskich poprzez dostarczanie niezbędnych do tego narzędzi, diagnoz i analiz, a także poprzez stworzenie modelu systematycznej wymiany wiedzy i kompetencji w ramach tzw. potrójnej helisy, angażującej przedstawicieli administracji samorządowej, sektora pozarządowego oraz pracowników naukowych i studentów Instytutu Socjologii.

Zespół tworzą osoby specjalizujący się w badaniach i analizach z zakresu: czynników rozwoju miast i regionów, w tym Makroregionu Polski Wschodniej, zagadnień tożsamości lokalnej i regionalnej, samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, aktywności kulturalnej, mobilności społecznej i procesów migracyjnych, a także wpływu nauki i uniwersytetów na zmiany w ich otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Członkowie posiadają bogate doświadczenie w realizacji lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich badań diagnostycznych oraz ewaluacyjnych, a także naukowych grantów badawczych, w tym o zasięgu międzynarodowym.

W skład Zespołu wchodzą:

  • dr Andrzej Stawicki – kierownik zespołu badawczego
  • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS
  • dr Małgorzata Dziekanowska
  • dr Aleksandra Kołtun
  • dr Karolina Podgórska

Zapraszamy do współpracy!

kontakt: andrzej.stawicki@umcs.pl