Konferencje wcześniejsze

2017

 • 20 marca odbyła się na WFiS  debata „Migracje, wielokulturowość i pop-nacjonalizm”, zorganizowana dla uczniów II LO, ze Świdnika.

 • 25 marca w auli WFiS odbyła się konferencja naukowa „Buddyzm a współczesna nauka” w ramach Festiwalu Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń umysłu”.

 • 17 maja Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii Gospodarki i Organizacji oraz Lubelski Oddział PTS zorganizowały Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: „Społeczne wymiary mobilności”.

 • V Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME – „Filozofia i sztuka życia”, zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, odbyła się w dniach 27-28 maja w auli Wydziału.

 • Wydział Filozofii i Socjologii UMCS został partnerem odbywającej się w dniach 27-28 maja  w Warszawie VI Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego: „Sztuka TheART”.

 • 1-4 czerwca odbyła się w Zakopanem ogólnopolska konferencja naukowa: Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce”. Konferencję zorganizował Zakład Estetyki Instytutu Filozofii, Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

 • 6 czerwca Wydział Filozofii i Socjologii UMCS współorganizował konferencję „Wsparcie dla biznesu – potrzeby, oczekiwania, możliwości – dialog dla kompetencji jutra".

 • Instytut Socjologii był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nauki społeczne wobec zmiany”, która odbyła się w dniach 14-15 września na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

 • Wydział Filozofii i Socjologii UMCS był współorganizatorem  IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku, która odbyła się 22-23 września w Łodzi. 

 • W dniach 18-20 października odbyła się w Kazimierzu Dolnym organizowana przez WFiS Czwarta Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: „Co i jak poznajemy przez obrazy?” pt.: „Obraz - Poznanie - Społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”.

 • Konferencja „Avant Trends in Interdisciplinary Studies” (edycja 3: „Understanding Social Cognition”), współorganizowana przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, odbyła się 20-22 października w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur. 

 • Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych (22 XI 2017)

2016

 • 19-20 maja odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”.
 • 20-22 czerwca odbyła się druga międzynarodowa konferencja International Association for Cognitive Semiotics (IACS2016).
 • International Association for Cognitive Semiotics (20-22 VI 2016)

2014

 • Od idei postępu do idei kryzysu; Zakład Historii Filozofii Nowożytnej; 27-28 stycznia2014
 • Uzasadnianie w aksjologii i etyce (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym); 27-28 marca 2014
 • Międzynarodowa konferencja: Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. 15–16 maja 2014 r.
 • Konferencja z cyklu Language, Culture and Mind - 6. edycja. (23–26 czerwca 2014 r.)
 • Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym); 9-10 października 2014

2013

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wychowanie ku wartościom. Rola jednostki, rodziny, szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich”, UMCS, Lublin
 • Konteksty wolności (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym); 21-22 marca 2013
 • Filozofia XVII wieku – źródła i kontynuacje (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym); 20-21 czerwca 2013
 • II Seminarium Kognitywistyczne: 22-23 kwietnia 2013: Victor Rosenthal, Institut Marcel Mauss, EHESS Paris, The Inner Voice / Many Faces of Meaning
 • III Otwarte Seminarium Kognitywistyczne: 12-14 listopada 2013:  Göran Sonesson, Centre for Cognitive Semiotics, Lunds Universitet, Elements of Evolutionary Cognitive Semiotics / Towards Cognitive Semiotics
 • Idea kreatywności, UMCS, Lublin
 • III Ogólnopolska Konferencja Bioetyczna Naukowo-Szkoleniowa "badania naukowe w medycynie - perspektywa bioetyczna", UMCS, Lublin

2012

 • Komisja Bioetyczna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Warszawie, Zakład Antropologii Kulturowej IF UMCS – Badania naukowe w medycynie – perspektywa bioetyczna (2012).
 • Dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. i dr Marcin Trybulec (Zakład Ontologii i Teorii Poznania IF UMCS wraz z Instytutem Kultury Polskiej UW oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym) - Cultur, Communication and Cognition (2012).
 • Dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. i dr Rafał Czekaj (Zakład Estetyki IF UMCS) Powrót modernizmu (2012).
 • Dr hab. Leszek Kopciuch i dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw. (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UMCS wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym) Nicolai Hartmann (1882-1950) – źródła, krytyki i kontynuacje (2012).
 • Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw. i dr hab. Leszek Kopciuch (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UMCS wraz z kwartalnikiem internetowym „Kultura i Wartości”) Człowiek w kulturze – historia i wyzwania współczesne (2012).
 • Dr hab. L. Zdybel, prof. nadzw. i dr Monika Torczyńska (Zakład Antropologii Kulturowej IF UMCS wraz z Katedrą Nauki Administracji URz) – Prawo, wartości, kultura – filozoficzne i socjologiczne konteksty prawa (2012).
 • Koło Naukowe Estetyków UMCS – Wampir w zwierciadle sztuki (2012).
 • Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS, Koło Tańczących Filozofów, Koło Naukowe Estetyków UMCS, Studenckie Koło Naukowe Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej UMCS – Sex i filozofia (2012).
 • Międzynarodowa konferencja Culture Communication and Cognition. Explaining Cognitive-Cultural Components of Media and Communication (7–9 maja 2012)

2011

 • Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw. i dr Leszek Kopciuch (Zakład Historii Filozofii Nowożytnej wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym) Kulturowo-historyczna rzeczywistość człowieka - tradycja i współczesność (2011).
 • Prof. dr hab. Wojciech Sady (Zakład Logiki i Filozofii Nauk) oraz dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady (Zakład Filozofii Współczesnej) Pewność – ideał czy iluzja? (2011).
 • Koło Naukowe Estetyków UMCS i Koło Naukowe Kognitywistyki UMCS Kolor(y) w kulturze. Barwy okiem estetyka i kognitywisty (2011).
 • Dr hab. Lech Zdybel i dr Monika Torczyńska (Zakład Antropologii Kulturowej) Media, polityka, prawo w czasach kryzysu (2011).

2010

 • Dr Konrad Talmont-Kamiński (Zakład Ontologii i Teorii Poznania wraz z Polską Akademią Nauk i Ośrodkiem Badań Filozoficznych) Kazimierz Naturalism Workshop (2008, 2009, 2010, 2011).
 • Dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. (Zakład Ontologii i Teorii Poznania) The Second Polish-Portuguese Workshop: Problems versus Theories of Rationality (2010).
 • Prof. dr hab. Wojciech Sady (Zakład Logiki i Filozofii Nauk) oraz dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady (Zakład Filozofii Współczesnej) Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy (2010)
 • Dr hab. L. Zdybel i dr Monika Torczyńska (Zakład Antropologii Kulturowej) Mediazwierciadłem kultury. Kultura zwierciadłem mediów (2010).
 • Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. nadzw. i dr Marek Szymański (Zakład Religioznawstwa i Filozofii Wschodu) Myśl i kultura buddyjska (2010).

2009

 • Dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. (Zakład Ontologii i Teorii Poznania) Lublin Complexity Seminar (2009).
 • Dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. (Zakład Estetyki wraz z Polskim Towarzystwem Estetycznym i Zakładem Filozofii Kultury UG) XXXV (1) Ogólnopolska Konferencja Estetyczna: Przyszłość Witkacego (2009).
 • Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw. i dr Leszek Kopciuch (Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej wraz z Lubelskim Towarzystwem Naukowym) Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje (2009).

2008

 • dr hab. A. Łukasik (Zakład Ontologii i Teorii Poznania) - Filozofia przyrody współcześnie (2008).

2007

 • dr hab. Zbysław Muszyński (Zakład Logiki i Filozofii Nauki), dr Maciej Rajewski (Zakład Antropologii Kultury) wraz z prof. dr hab. Henrykiem Kardelą (Instytut Anglistyki UMCS) – Kontekst. Tło (2007).
 • dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. (Zakład Logiki i Filozofii Nauki) – Między logiką a etyką. W rocznicę śmierci Profesora Leona Koja (2007).
 • dr hab. Andrzej Biłat (Zakład Logiki i Filozofii Nauki) - Aporie ontologii sytuacji (2007, wspólnie z Instytutem Filozofii USz)
 • doktoranci Instytutu Filozofii zorganizowali międzynarodową konferencję naukową Filozoficzne, społeczne i kulturowe aspekty przemocy (2007). Materiały z tej konferencji pod red. M. Baczewskiej ukazały się drukiem w Wydawnictwie Akapit w Lublinie

2006

 • Dr hab. prof. nadzw. Teresa Pękala (Zakład Etyki i Estetyki) wraz z Polskim Towarzystwem Estetycznym – Wizje i rewizje. I Polski Kongres Estetyczny (2006).
 • dr hab. Zbysław Muszyński (Zakład Logiki i Filozofii Nauki), dr Maciej Rajewski (Zakład Antropologii Kultury) wraz z prof. dr hab. Henrykiem Kardelą (Instytut Anglistyki UMCS) - Obrazowanie jako kategoria poznania, kultury i językoznawstwa (2006).

2005

 • dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. (Zakład Ontologii i Teorii Poznania) – Epistemologia współcześnie (2005)
 • dr hab. Janusz Jusiak, prof. nadzw. (Zakład Ontologii i Teorii Poznania) – Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce (2005).
 • dr Konrad Talmont-Kamiński (Zakład Ontologii i Teorii Poznania) wraz z Polską Akademią Nauk – Kazimierz Naturalised Epistemology Workshop (2005, 2006, 2007, 2008).
 • dr hab. Zbysław Muszyński (Zakład Logiki i Filozofii Nauki), dr Maciej Rajewski (Zakład Antropologii Kultury) wraz z prof. dr hab. Henrykiem Kardelą (Instytut Anglistyki UMCS) – Empatia jako kategoria poznania, kultury i językoznawstwa (2005).