Wyniki Ankiety Oceny Zajęć

Ankieta Oceny Zajęć - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie,
rok akademicki 2021/2022

Ankieta Oceny Zajęć - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie,
rok akademicki 2020/2021

Ogólnouniwersyteckie Badania Jakości Kształcenia w semestrze letnim roku ak. 2019/2020

Ankieta Oceny Zajęć – Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020

Ankieta Oceny Zajęć – Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, semestr zimowy, rok akademicki 2015/2016