Zespół ds. promocji

Powołuję Zespół ds. Promocji Wydziału Filozofii i Socjologii na kadencję 2021-2024 w składzie:

  • dr Dorota Tymura – przewodnicząca zespołu
  • dr Michał Nowakowski
  • mgr Tomasz Poślada – koordynator ds. promocji
  • dr Krzysztof Rojek
  • dr Justyna Rynkiewicz
  • dr Elżbieta Szul
  • dr hab. Marcin Wolski

Osoby współpracujące:

  • mgr Sylwia Ścibak
  • Doktoranci
  • Studenci