Plany studiów:

  • Socjologia studia I stopnia

Kierunkowe efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się: