Plany studiów:

  • Socjologia studia I stopnia
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019
    • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli sutdia od rok akad. 2019/2020

Efekty kształcenia - modułowe:

Kierunkowe efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się: