Plany studiów:

  • Socjologia studia I stopnia
  • Socjologia studia II stopnia

Kierunkowe efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się: