Plany studiów:


Efekty kształcenia - modułowe:

  1. Socjologia studia I stopnia - I rok studiów
  2. Socjologia studia I stopnia (II i III rok studiów) oraz socjologia studia II stopnia (I i II rok studiów)

Kierunkowe efekty uczenia się