Warsztaty i wykłady (2020/2021)

Wolność i poczucie własnej wartości.

 • Prowadzący: dr Justyna Rynkiewicz
 • Katedra: Katedra Estetyki i Filozofii Kultury
 • Czas trwania: 40 minut

Kreatywne metody uczenia się.

 • Prowadzący: dr Justyna Rynkiewicz
 • Katedra: Katedra Estetyki i Filozofii Kultury
 • Czas trwania: 40 minut

Na drodze postępu czy u progu katastrofy? O perspektywach ludzkości z punktu widzenia filozofii dziejów.

 • Prowadzący: dr Grzegorz Bednarczyk
 • Katedra: Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej
 • Czas trwania: 40 minut

Prawda i piękno w fizyce.

 • Prowadzący: dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 • Katedra: Katedra Ontologii i Epistemologii
 • Czas trwania: 40 minut

Krótka historia Wszechświata.

 • Prowadzący: dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 • Katedra: Katedra Ontologii i Epistemologii
 • Czas trwania: 40 minut

Albert Einstein i teoria względności.

 • Prowadzący: dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 • Katedra: Katedra Ontologii i Epistemologii
 • Czas trwania: 40 minut

O co sprzeczał się Bohr z Einsteinem?

 • Prowadzący: dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
 • Katedra: Katedra Ontologii i Epistemologii
 • Czas trwania: 40 minut

Kłopoty z kulturą. Problem zmiany paradygmatu w refleksji nad kulturą współczesną.

 • Prowadzący: dr Edyta Barańska
 • Katedra: Katedra Badań nad Kulturą i Komunikacją
 • Czas trwania: 40 minut

Wizerunek kobiety w świetle wybranych teorii feministycznych.

 • Prowadzący: dr Edyta Barańska
 • Katedra: Katedra Badań nad Kulturą i Komunikacją
 • Czas trwania: 40 minut

Po co nam socjologia?

 • Prowadzący: mgr Anna Dudkowski-Sadowska
 • Katedra: Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności
 • Czas trwania: 90 minut

Jak skutecznie kształtować swoje zdrowie? Zdrowy styl życia dla opornych.

 • Prowadzący: mgr Anna Dudkowski-Sadowska
 • Katedra: Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności
 • Czas trwania: 90 minut

Co socjolog robi w szpitalu?

 • Prowadzący: mgr Anna Dudkowski-Sadowska
 • Katedra: Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności
 • Czas trwania: 90 minut