Kierownik projektu

dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS

tel.: +48 501031958
e-mail: andrzej.kapusta@poczta.umcs.lublin.pl