• Michał Nowakowski, W stronę socjologii roweru, Norbertinum, Lublin 2022.
 • Barbara Tomczyk, Podmiotowość rozszerzonych systemów poznawczych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.
 • Krzysztof Polit, Władza mas: wokół Jose Ortegi y Gasseta i zachodniej cywilizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

----- // -----

 • Jolanta Kociuba, Uraz - Czas - Tożsamość. Doświadczenie traumatyczne a zmiany poczucia czasu i tożsamości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.
 • Paweł Bytniewski ,"Ate" i inne eseje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.
 • Andrzej Juros, Osoba z niepełnosprawnością w społeczeństwie. O podmiotowości w ujęciu interdyscyplinarnym, Norbertinum, Lublin 2021.

----- // -----

 • Leszek Kopciuch, Kreatywność a wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.
 • Zofia  Kawczyńska-Butrym , Bożena  Oleszko-Kurzyna, Tamara  Galbarczyk, Iwona  Mendryk, Gospodarstwa domowe z 500+ w procesie rozwoju kapitału ludzkiego. Wybrane problemy ekonomiczne i socjologiczne, Wydawnictwo C.H. Beck,  Warszawa 2020.
 • Andrzej Jekaterynczuk,  Tożsamości zbiorowe Ukraińców w okresie niepodległości, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2020.
 • Włodzimierz Piątkowski,  From medicine to sociology. Health and illness in Magdalena Sokołowska`s research conceptions, Peter Lang,  Berlin 2020.
 • Grzegorz Polak,  Wczesny buddyzm a chan. Medytacja i wyzwolenie, Księgarnia Akademicka,  Kraków 2020.
 • Justyna Rynkiewicz,  Wolność a uprzedmiotowienie drugiego w egzystencjalizmie i dialogice, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2020.
 • Przekład: Ksenofont, Ekonomik, tłum. Dorota Tymura, Państwowy Instytut Wydawniczy,  Warszawa 2020.
 • Dystynkcje estetyczne - wyróżnienie i wykluczenie, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2020.
 • Obraz między sacrum i profanum, red. Maciej T. Kociuba,Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2020.

----- // -----

 • Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje, red. Maciej Kociuba, Adriana Sajur , Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2019.
 • Michał Maksymilian Kasiarz, Fides quaerens intellectum. Richarda Swinburne`a abdukcyjny argument na rzecz teizmu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.
 • Jarosław Chodak,  Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2019.
 • Zofia Kawczyńska-Butrym,  Zdrowie migrantów i drenaż białego personelu, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2019.
 • Marcin Krawczyk,  Estetyka i finanse. O miejscu tego co estetyczne w świecie elektronicznych rynków finansowych., Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2019.
 • Krzysztof Rojek,  Wolność w kontekście determinizmu. Analiza porównawcza teorii N. Hartmanna i R. H. Kane’a, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2019.
 • Zapomniana sztuka - sztuka pamiętania, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2019.
 • European dilemmas of the Brexit Era, red. Alina Betlej, Radoslav Delina, Beáta Gavurová, Krzysztof Grabczuk, Eva Huculová, Alican Kutlu, Magdalena Redo, Lenka Senderáková, Urszula Soler, Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, Novo mesto 2019.
 • Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, red. Urszula Kusio, Karolina Szcześniak , Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2018.
 • Stanisław Lachowski, Bogusława Lachowska, Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2018.
 • Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 12: Kultura jako komunikacja, red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka , Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2018.
 • Przekład:  Platon, Fedon, tłum. Ryszard Legutko, red. Dorota Tymura , Państwowy Instytut Wydawniczy,  Warszawa 2018.
 • Tożsamości narodów Europy Środkowo-Wschodniej (Ідентичності народів Центрально-Східної Європи), red. Andrzej Jekaterynczuk, Ryszard Radzik , Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki,  Lwów 2018.
 • Piotr Konderak,  Mind, Cognition, Semiosis: Ways to Cognitive Semiotics, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2018.
 • Krzysztof Polit,  Bóg, człowiek i śmierć. Poglądy filozoficzne późnego Miguela de Unamuno, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2018.
 • Marcin Rządeczka,  Problematyka metafizyczna we współczesnych naukach biologicznych. Zarys wybranych problemów i zagadnień, Copernicus Center Press,  Kraków 2018.
 • Rodzina w edukacji domowej, red. Joanna Bielecka-Prus, Wydawnictwo "Gotów",  Warszawa 2018.
 • Rationality and Decision Making: From Normative Rules to Heuristics, red. Marek Hetmański, Brill Rodopi,  Boston 2018.
 • Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2018.
 • Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka, red. Jolanta Zdybel, Lech Zdybel,  Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2018.
 • Tradycja dla współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 10. Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych, red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka , Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2017.
 • Tradycja dla współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 11: Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych, red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka  , Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2017.
 • Medical Humanities in Theory and Practice, red. Andrzej Kapusta, Michał  Lytovka , Cambridge Scholar Publishing,  Newcastle upon Tyne  2017.
 • Jolanta Kociuba, Barbara Mróz, Barbara  Osterloff-Gierak, Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar,  Warszawa 2017.
 • Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski , Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2017.
 • Paweł Bytniewski,  Francuska filozofia nauk. Szkice epistemologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,  Warszawa 2017.
 • Jagoda Jezior,  Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2017.
 • Andrzej Łukasik,  Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2017.
 • Barbara Trybulec,  Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,  Warszawa 2017.
 • Dorota Tymura,  Sokrates Ksenofonta, Wydawnictwo UMCS,  Lublin  2017.
 • Witkacy, logos and the elements, red. Teresa Pękala, Peter Lang Edition,  Frankfurt am Main 2017.
 • Przestrzenie autonomii : sztuka, filozofia, kultura, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2017.
 • Przekład: Ksenofont, Obrona Sokratesa, tłum. Dorota Tymura, Państwowy Instytut Wydawniczy,  Warszawa 2017.
 • Karolina Szcześniak, Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Identities of Central-Eastern European Nations, red. Volodymyr Yevtukh, Artur Wysocki, Ganna Kisla, Andrzej Jekaterynczuk, Wydawnictwo: SPA “Interservice” Ltd., Kijów 2016.
 • Meaning, Mind and Communication: Explorations in Cognitive Semiotics, red. Piotr Konderak, Jordan  Zlatev ,Göran Sonesson,, Peter Lang Edition,  Frankfurt am Main 2016.
 • Cezary Mordka,  Protagonista. Założenia wstępne, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2016.
 • Andrzej Niemczuk,  Filozofia praktyczna. Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2016.
 • Paweł Sikora,  Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2016.
 • Teatr, teatralizacja, performatywność, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2016.
 • Przekład: Ksenofont, Obrona Sokratesa przed sądem, tłum. Dorota Tymura, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2016.
 • Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Wybrane zagadnienia, red. Jolanta Zdybel, Małgorzata Kuśpit ,Anna Tychmanowicz,, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2015.
 • Marek Hetmański,  Świat informacji, Wydawnictwo Difin,  Warszawa 2015.
 • Labirynty kultury, red. Urszula Kusio, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Lesław Hostyński,  Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2015.
 • Leszek Kopciuch,  Kryzysy, kreatywność i wartości, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2015.
 • Mariola Kuszyk-Bytniewska,  Działanie wobec rzeczywistości. Projekt onto-epistemologii społecznej , Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2015.
 • Jadwiga Mizińska,  Unde bonum? Unde malum? Eseje o metafizyce duchowości, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2015.
 • Marcin Trybulec,  Media i poznanie. Pojęciowe dylematy teorii komunikacji społecznej z Toronto, TAiWPN Universitas ,  Kraków 2015.
 • Obrazy i poznanie, red. Maciej Kociuba, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2015.
 • Przekład: Anzelm z Canterbery, O gramatyku. Dialog o paronimach , tłum. Tadeusz Grzesik i Monika Malmon, wstęp i komentarze Monika Malmon, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2015.
 • Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2015.
 • Jadwiga Mizińska, Łukasz Marcińczak, Missisipi czyli  filozoficzny wywiad rzeczny. Z profesor Jadwigą Mizińską rozmawia Łukasz Marcińczak, Norbertinum,  Lublin 2014.
 • Artur Wysocki, Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1941 we wspomnieniach Polaków, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 • Sociology from Lublin, red. Ryszard Radzik, Bogdan Szajkowski, Artur Wysocki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 • Paweł Bytniewski,  Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2014.
 • Stanisław Jedynak,  Marzenia i polityka, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2014.
 • Tomasz Kitliński,  Dream? Democracy! A Philosophy of Horror, Hope & Hospitality in Art & Action, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2014.
 • Jolanta Kociuba,  Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia w nauce i kulturze, Wydawnictwo Episteme,  Lublin 2014.
 • Leszek Kopciuch,  Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wydawnictwo UMCS,  Lublin 2014.
 • Redakcja: Konstanty Troczyński. Wybór pism estetycznych, red. Teresa Pękala, Universitas,  Kraków 2014.