Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie

Potoczny a naukowy obraz świata: wariacje Sellarsowskie

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Potoczny a naukowy obraz świata: wariacje Sellarsowskie".

 

 

 

 

 

 

Referat wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Szubka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 10-go kwietnia 2024 roku o godzinie 16.00 w pok. 4 (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Oddział w Lublinie

 

Etyczna ocena aktu samobójstwa - dwie koncepcje skrajne

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Etyczna ocena aktu samobójstwa - dwie koncepcje skrajne".

 

 

 

 

 

 

Referat wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Polit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 24-go stycznia 2024 roku o godzinie 16.00 w pok. 4 (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

 

Między normą a cnotą. Refleksje wokół modelu etyki

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Między normą a cnotą. Refleksje wokół modelu etyki".

 

 

 

 

 

 

Referat wygłosi dr hab. Alfred M. Wierzbicki, prof. UMCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 8-go maja 2023 roku o godzinie 16.00 w pok. 4 (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Antropocen - szanse i zagrożenia

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na debatę pt. "Antropocen - szanse i zagrożenia".

 

 

 

 

 

 

W debacie udział wezmą:

prof dr  hab. Wojciech Sądy
dr hab Wojciech Janicki, Instytut Geografii Spoleczno- ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr Małgorzata Telecka, Instytut Geografii Spoleczno- ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS
dr Stanisław Jaromi OFMConv, REFA (Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka z Asyżu)

 

 

 

 

 

 

Debata odbędzie się 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 16.00 w pok. 4 (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Religia a technika:  wzajemne związki

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Religia a technika:  wzajemne związki".

 

 

 

 

 

 

Referat wygłosi dr hab. Halina Rarot, prof. PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o godzinie 16.00 w pok. 4 (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Znaczenie i wartość kategorii zdrowia psychicznego

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na debatę pt. "Znaczenie i wartość kategorii zdrowia psychicznego"

 

 

 

 

 

W debacie udział wezmą:

s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (KUL)

dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk (UW)

dr hab. Marcin Moskalewicz, prof. UMP

dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS - moderator

dr Marcin Rządeczka (UMCS)

mgr Maciej Wodziński (UMCS)

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 15.00 w auli Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Filozofia a nauka i religia w ujęciu Alberta Einsteina

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Filozofia a nauka i religia w ujęciu Alberta Einsteina".

 

 

 

 

 

 

Referat wygłosi dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 roku o godzinie 19.00 w pok. 4 (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Kontekst odkrycia księżyców planetoid

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Kontekst odkrycia księżyców planetoid".

 

 

 

 

 

 

Referat wygłosi prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Logika fikcji

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Logika fikcji".

 

 

 

 

Referat wygłosi prof. dr hab. Jacek Paśniczek (IF UMCS).

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

Po wykładzie, o godz. 17.00 (I termin) i 17.15 (II termin), odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborczo-Sprawozdawcze OL PTF.

 

Jak odbieramy sztukę współczesną?

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na debatę pt. "Jak odbieramy sztukę współczesną?".

 

 

 

 

W debacie udział wezmą:

prof. dr hab. Bohdan Dziemidok
prof. dr hab. Dobrosław Bagiński
prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL)
prof. dr hab. Sławomir Marzec (ASP Warszawa)
dr Rafał Czekaj (UMCS)
Waldemar Tatarczuk (galeria Labirynt)

 

 

 

Debata odbędzie się 5 czerwca 2019 roku o godz. 16.00, w auli Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Nadzieje i obawy związane z transhumanizmem

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na debatę pt. "Nadzieje i obawy związane z transhumanizmem".

 

 

 

W debacie udział wezmą Marcin Garbowski (KUL) oraz mgr Kamil Szymański (UMCS).

 

 

Debata odbędzie się 15 maja 2019 roku o godz. 16.00, w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

 

Co decyduje o przynależności do kultury europejskiej? Przykład Turcji

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Co decyduje o przynależności do kultury europejskiej? Przykład Turcji".

 

 

 

Referat wygłosi dr hab. Tomasz Stefaniuk (IF UMCS).

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2019 roku o godzinie 17.00, w czytelni Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 1).

 

 

Wątpienie a wiedza: René Descartes a Charles Sanders Peirce

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Wątpienie a wiedza: René Descartes a Charles Sanders Peirce".

 

 

 

 

 

Referat wygłosi prof. dr hab. Piotr Gutowski (Wydział Filozofii KUL).

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

Bezpośrednio po referacie o godz. 19.15 odbędzie się spotkanie sprawozdawcze PTF w Lublinie.

 

Debata: Ewolucjonizm – tradycja, współczesne stanowiska, kontrowersje

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na debatę pt. "Ewolucjonizm – tradycja, współczesne stanowiska, kontrowersje".

 

W debacie uczestniczą i stanowiska prezentują:

prof. zw. dr hab. Krzysztof Łastowski (UAM)
prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski (UZ)
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
dr hab. Cezary Mordka (UMCS)
dr Grzegorz Nowak (UMCS)
dr Marcin Rządeczka (UMCS)

 

Debata odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4).

Referat: Teorie percepcji a realizm epistemologiczny

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Teorie percepcji a realizm epistemologiczny".

 

 

 

Referat wygłosi dr hab. Paweł Sikora (UMCS).

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2018 roku o godzinie 16.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

 

 

Debata: Blaski i cienie naturalizmu

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na debatę pt. "Blaski i cienie naturalizmu".

 

 

 

W debacie udział wezmą prof. dr hab. Jan Woleński oraz prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

 

 

 

 

 

Debata jest częścią LX Tygodnia Filozoficznego KUL. Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 18.15 w budynku Centrum Transferu Wiedzy (CTW), sala 113, Kampus Główny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14.

Referat: Marian Smoluchowski jako filozofujący przyrodnik

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Marian Smoluchowski jako filozofujący przyrodnik".

 

 

 

Referat wygłosi prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL)

 

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

Referat: Czy technologia może być źródłem rewolucji naukowej? Cień Platona

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Wartość przyjemności".

 

Referat wygłosi dr Marcin Rządeczka, WFiS UMCS w Lublinie

 

 

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

Referat: Wartość przyjemności

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Wartość przyjemności".

 

 

 

Referat wygłosi dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2017 roku o godzinie 18.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

 

 

 

Referat: Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące

 

 

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Światy możliwe i inne przedmioty nieistniejące".

 

 

 

Referat wygłosi dr Maciej Sendłak
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 14.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

 

 

Referat: Czy możliwy jest model kulturowo-dziejowy dla historii powszechnej człowieka?

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Czy możliwy jest model kulturowo-dziejowy dla historii powszechnej człowieka?".

 

Referat wygłosi dr hab. Stefan Symotiuk
(prof. em. UMCS
)

 

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2016 roku o godzinie 16-tej, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

 

Referat: Forgiveness as a philosophical problem

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Forgiveness as a philosophical problem".

 

Referat wygłosi prof. dr hab. Oliver Hallich
(Uniwersytet Duisburg-Essen
)

 

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 roku o godzinie 13-tej, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

Referat: O poznaniu wartości

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "O poznaniu wartości"

 

Referat wygłosi dr hab. Andrzej Niemczuk  (Instytut Filozofii UMCS)

 

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 16-tej, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

Referat: Wrażenia i spostrzeżenia a dwuaspektowość poznania

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Wrażenia i spostrzeżenia a dwuaspektowość poznania".

 

Referat wygłosi dr Mirosław Harciarek (Politechnika Częstochowska)

 

Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2016 roku o godzinie 16-tej, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

 

 

Referat: Racjonalizm jako cecha Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "Racjonalizm jako cecha Szkoły Lwowsko-Warszawskiej"

Referat wygłosi prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2016 roku o godzinie 16-tej, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

 

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Lublinie

Instytut Filozofii UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4

20-031 Lublin, pokój 307

tel. (81) 537 27 15

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres mailowy sekretarza oddziału.

 

Prezes

dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS

email: marek.hetmanski@poczta.umcs.lublin.pl

 

Wiceprezes

dr Piotr Szałek

email: piotr.szalek@gmail.com

 

Skarbnik

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS

email: lukasik@bacon.umcs.lublin.pl

 

Sekretarz

dr Marcin Rządeczka

email: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl

 

Członek Zarządu

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

email: zbigniew.wroblewski@kul.pl