Zespół ds. badań migracyjnych

Instytutowy Zespół „Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej”.

Rosyjska agresja na Ukrainę, jaka rozpoczęła się w lutym 2022 i jej konsekwencje dla mobilności i procesów integracyjnych dały impuls badaczom i badaczkom z naszego Instytutu do zorganizowania się w zespół badawczy, którego celem jest przede wszystkim analiza lokalnej sytuacji migracyjnej (w Lublinie i w regionie) w czasie obecnego kryzysu. Chcemy jednak prowadzić badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania migrantów na Lubelszczyźnie także w czasach pokoju. Realizując badania planujemy współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami, tak by gromadzona wiedza była jak najpełniejsza i stanowiła w przyszłości także zaplecze do kształtowania lokalnej polityki społecznej w zakresie migracji i integracji.

Zapraszamy do współpracy również Studentów i Studentki, którzy interesują się zagadnieniami migracyjnymi i chcą zdobyć doświadczenie badawcze!

Skład zespołu:

  • dr Błażej Dyczewski
  • dr Małgorzata Dziekanowska
  • dr Andrzej Jekaterynczuk
  • dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS
  • dr Michał Nowakowski
  • dr Dominika Polkowska
  • dr Karolina Podgórska – kierownik
  • mgr Andrzej Stawicki
  • dr Artur Wysocki

kontakt: karolina.podgorska@mail.umcs.pl

kontakt dla Studentów: michał.nowakowski@mail.umcs.pl