Samorząd doktorantów WFiS

Stanowisko ds. obsługi doktorantów, pok. 8, mgr Anna Szlachetka

Wydział Filozofii i Socjologii, pon. – czw.: 10:00 – 14:00, tel. 81 537 5479,

e-mail: anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WFiS UMCS:

 • mgr Beata Fijołek-Soska – przewodnicząca (kontakt: beata.fijolek@poczta.umcs.lublin.pl)
 • mgr Patryk Banaszkiewicz - wiceprzewodniczący
 • mgr Aleksandra Surma - wiceprzewodnicząca
 • mgr Jacek Czerwieński - sekretarz

Przedstawiciele doktorantów WFiS w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS:

 • mgr Patryk Banaszkiewicz
 • mgr Jacek Czerwieński

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Kolegium Dziekańskim Wydziału Filozofii i Socjologii:

 • mgr Patryk Banaszkiewicz

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Naukowej Instytutu Filozofii:

 • mgr Patryk Banaszkiewicz

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Naukowej Instytutu Socjologii:

 • dr Edyta Barańska
 • mgr Aleksandra Surma (obserwator)

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów:

 • mgr Aleksandra Surma
 • mgr Marlena Stradomska
 • mgr Patryk Banaszkiewicz
 • mgr Jacek Czerwiński
 • mgr Kamil Szymański

Przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji Doktoranckiej przyznającej stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na wszystkich kierunkach:

 • mgr Marlena Stradomska