Samorząd doktorantów WFiS

Stanowisko ds. obsługi doktorantów, pok. 8, mgr Anna Szlachetka

Wydział Filozofii i Socjologii, pon. – czw.: 10:00 – 14:00, tel. 81 537 5479,

e-mail: anna.szlachetka@umcs.pl

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WFiS UMCS:

  • mgr Patryk Banaszkiewicz – przewodniczący (kontakt: p.s.banaszkiewicz@gmail.com)
  • mgr Aleksandra Surma-Wiśniewska - wiceprzewodnicząca

Przedstawiciele doktorantów WFiS w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS:

  • mgr Patryk Banaszkiewicz

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Kolegium Dziekańskim Wydziału Filozofii i Socjologii:

  • mgr Patryk Banaszkiewicz

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Naukowej Instytutu Filozofii:

  • mgr Patryk Banaszkiewicz

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Naukowej Instytutu Socjologii:

  • dr Edyta Barańska

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów:

  • mgr Aleksandra Surma-Wiśniewska
  • mgr Marlena Stradomska
  • mgr Patryk Banaszkiewicz

Przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji Doktoranckiej przyznającej stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na wszystkich kierunkach:

  • mgr Patryk Banaszkiewicz