Samorząd doktorantów WFiS

Studia doktoranckie obsługuje w Dziekanacie mgr Emil Bartkiewicz

pok.6, Wydział Filozofii i Socjologii, pon. – czw.: 10:00 – 14:00, tel. (81) 537-57-95,

e-mail: e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów WFiS UMCS:

 • mgr Beata Fijołek-Soska – przewodnicząca (kontakt: beata.fijolek@poczta.umcs.lublin.pl)
 • mgr Kamil Szymański - wiceprzewodniczący
 • mgr Przemysław Wrochna - sekretarz
 • mgr Olga Smalej
 • mgr Ireneusz Głuski

Przedstawiciele doktorantów WFiS w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS:

 • mgr Olga Smalej
 • mgr Kamil Szymański

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Uczelnianym Zarządzie Samorządu Doktorantów UMCS:

 • mgr Beata Fijołek-Soska

Przedstawiciele doktorantów WFiS w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii:

 • mgr Ivan Davydenko
 • mgr Kamil Szymański
 • mgr Beata Fijołek-Soska

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Instytutu Filozofii:

 • mgr Beata Fijołek-Soska

Przedstawiciel doktorantów WFiS w Radzie Instytutu Socjologii:

 • mgr Przemysław Wrochna

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów:

 • mgr Magdalena Cieślikowska
 • mgr Olga Smalej
 • mgr Kamil Szymański
 • mgr Przemysław Wrochna
 • mgr Beata Fijołek-Soska

Przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji Doktoranckiej przyznającej stypendia doktoranckie oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:

 • mgr Beata Fijołek-Soska

Doktorantki – elektorki dokonujące wyboru dziekana i prodziekanów Wydziału na kadencję 2016-2020:

 • mgr Aleksandra Kołtun
 • mgr Olga Smalej

Przedstawiciel doktorantów w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • mgr Beata Fijołek-Soska