Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries (BARMIG)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został liderem projektu pn. Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries (BARMIG)”. Projekt realizowany jest w Instytucie Socjologii.

Celem projektu BARMIG jest przeprowadzenie międzynarodowych, porównawczych badań dotyczących roli stosunków przemysłowych w kontekście pracy migrantów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności chodzi o to, jak związki zawodowe, pracodawcy i inni interesariusze rozwiązują problemy związane z zatrudnianiem pracowników spoza UE. W ramach projektu przeanalizowanych zostanie 5 sektorów: opieka zdrowotna, przemysł metalowy, budownictwo, usługi i gospodarka cyfrowa w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Chorwacji, Czechach, Estonii, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022

Konkurs: Improving expertise in the field of industrial relations - DG Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission

Umowa numer VS/2020/0119 z dnia 3.03.2020

Partnerzy:
UMCS  (Polska) - Lider projektu
University of Tartu (Estonia)
Central European Labour Studies Institute (Słowacja)
Institute for Development and International Relations (Chorwacja)
Association of Electrotechnical Industry of Slovak Republic (Słowacja)

Kierownik projektu: dr Dominika Polkowska

Kontakt e-mail: barmig@umcs.pl

Link do strony projektu BARMIG barmig.umcs.eu

Link do fanpage projketu facebook.com/barmigprojecteu