Secure Mobility – Uncovering Gaps in the Social Protection of Posted Workers (SMUG)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Dominika Polkowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii weźmie udział w realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Secure Mobility – Uncovering Gaps in the Social Protection of Posted Workers (SMUG)”, współfinansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Instytucją koordynującą projekt jest Uniwersytet Jyväskylän w Finlandii we współpracy z Uniwersytetem Kopenhaskim, Europejskim Centrum Polityki Społecznej i Badań oraz Centrum Badawczym Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki. Pani Doktor koordynuje badania na terenie Polski.

W zespole badawczym UMCS oprócz dr Dominiki Polkowskiej jest dwóch członków: dr Błażej Dyczewski i mgr inż. Emil Bartkiewicz.

SMUG zidentyfikuje luki i niespójności między krajowymi systemami ubezpieczeń społecznych i systemami ochrony pracowników pod względem zakresu, egzekwowania przepisów i dostępu, które zwiększają niepewność pracowników delegowanych. Z definicji stosunek pracy delegowanej jest regulowany w co najmniej dwóch, a może nawet trzech krajach europejskich. Główna trudność w regulowaniu ogólnoeuropejskich rynków pracy polega na tym, że organy regulacyjne i systemy ochrony pracowników są powiązane z krajowymi jurysdykcjami i mogą regulować jedynie część stosunku pracy pracowników delegowanych. Pomimo ulepszeń w unijnych systemach zasad i współpracy międzyrządowej, ogólny efekt delegowania był przypadkową deregulacją, a firmy wykorzystywały luki regulacyjne. Badanie to będzie oparte na relacjach pracowników delegowanych. Na podstawie wywiadów biograficznych z delegowanymi pracownikami dowiemy się, jak wspomniane regulacje wpływają na ich dobrobyt i sytuację ekonomiczną. W szczególności analiza będzie dotyczyła sektora budowlanego, ponieważ tam najłatwiej jest delegować pracowników.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie: euro.centre.org/projects/detail/3932