Załączniki do pobrania

  • Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej [DOC] [PDF]
  • Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej: licencjackiej/magisterskiej [DOC] [PDF]
  • upoważnienie dot. zbierania materiałów do pracy dyplomowej [DOC]  [PDF]
  • Karta osiagniec indywidualnych studenta [DOC]
  • Oświadczenie studenta do pracy dyplomowej dot. zgody na wykorzystanie materiału empirycznego [DOC]  [PDF]
  • Upoważnienie dot. zbierania materiałów do pracy dyplomowej [DOC]  [PDF]