Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services

Akronim:

 REINITIALISE

Cel projektu

Podstawą projektu REINITIALISE jest idea, która zakłada poprawę potencjału badawczego i innowacyjnego UMCS w sektorze zdrowia.

Projekt  ma na celu wzmocnić zdolność do zasilania procesu innowacji sektor zdrowia w województwie lubelskim.

REINITIALISE tworzy kompleksowy plan współpracy i działania podzielone zostały na 2 fazy:

 1. wzmacnianie i stymulowanie doskonałości naukowej;
 2. wzmocnienie i stymulowanie zdolności innowacyjnych w dziedzinie e-zdrowia poprzez integrację aspektów etycznych, prawnych i społeczno-ekonomicznych w projektowanie i wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

 Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Zespół projektu:

1. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ UMCS PL- Lider projektu:

Department of Informatology, Bibliology and Media Education Prof. Ilona Biernacka-Ligęza

Department of Neuroinformatics and Biomedical Engineering

Department of Social Health Problems:

 • Prof. Włodzimierz Piątkowski - Członek Rady Naukowej Projektu
 • dr Andrzej Juros
 • dr Marzena Kruk
 • dr Michał Nowakowski
 • mgr Anna Dudkowski-Sadowska

2. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Prof. Bart Vanrumste  KUL BE

Department of Electrical Engineering
Department of Movement Sciences
Department of Neurosciences

3. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA Prof.  Benedetta Giovanola

Political Science, Communication and International Relations
Department of Economics and Law
Department of Education, Cultural Heritage and Tourism

4. Eurocentro S.r.l.  dr Claudio Carlone

Opis działań

PIERWSZA FAZA DZIAŁANIA ma na celu zwiększenie doskonałości naukowej UMCS.

Transfer wiedzy będzie realizowany poprzez  następujące działania:

1. Sympozja naukowe zgromadzą naukowców ze wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie i będą miały na celu uszczegółowienie treści i metodologię badań, które mają zostać przeniesione z wiodących instytucji do niższych instytucji wykonawczych.  Ponadto pomogą w opracowaniu wspólnego, interdyscyplinarnego podejścia do integracji różnych dyscyplin zaangażowanych w projekt (ICT, zdrowie, ekonomia, prawo, etyka, socjologia).

2. Program mobilności naukowców.

3. Warsztaty naukowe obejmujące tematykę badawczą projektu

4. Stypendia naukowe  na dwumiesięczny okres w KUL lub UNIMC

5. Plan wspólnych badań w dziedzinie e-zdrowia oparty na wynikach powyższych działań ilustrują przyszłe kierunki badań i inicjatywy, które mają zostać podjęte przez partnerów po zakończeniu projektu.

DRUGA FAZA DZIAŁANIA ma na celu poprawę zdolności innowacyjnej UMCS, tj. zdolności przełożenia badań na użyteczne produkty i usługi oraz prowadzenie badań we współpracy z przedstawicielami biznesu i sektora publicznego.

Faza ta łączy przygotowanie teoretyczne z konkretnym doświadczeniem współpracy pomiędzy badaczami UMCS a lokalnymi polskimi interesariuszami, pod stałą opieką i mentorem prowadzących instytucji.

Podejście zastosowane w tej fazie ma także korzyść z wdrożeniem konkretnych innowacyjnych pomysłów na biznes lub usługi/produkty publiczne.

 Działania w tej fazie to:

 1. Wydarzenia prezentacyjne w poszczególnych uniwersytetach zaangażowanych w realizację projektu
 2. Wydarzenia Lunch & Learn
 3. Zimowa Szkoła Innowacji w Lublinie
 4. Wydarzenia Venture Lab.
 5. Opracowanie wspólnej strategii dotyczącej wpływu społeczno-gospodarczego na dziedzinę e-zdrowia.

Strategia przewiduje m.in współpracę z Klastrem „Lubelska Medycyna” (dotychczas skupiający wyłącznie naukowców z dyscyplin STEM) zostanie wzbogacony o znaczący wkład dyscyplin SSH, którego ostatecznym celem jest zapewnienie usług e-zdrowia poszanowanie podstawowych praw człowieka.