Interesariusze zewnętrzni

Instytucje, z którymi prowadzona jest współpraca

Firma Edukacja 3.0.

1. Centrum Kompetencji Cyfrowych -
zespół trenerów i edukatorów prowadzi działania edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii dla różnych grup docelowych (od przedszkolaków do nauczycieli i seniorów). Zajęcia obejmują: robotykę, programowanie, tworzenie gier komputerowych, fizykę (mechanikę, pneumatykę) oraz nauki humanistyczne. Edukacja 3.0 współpracuje z ośrodkami akademickimi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego, Uniwersytetem Dziecięcym UMCS oraz Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Edukacja 3.0 realizuje dla Instytutu Filozofii szkolenia z eye-trackingu skierowane do pracowników, doktorantów, studentów kół naukowych.

2. Ośrodek Rozwojowo-Badawczy
Edukacja 3.0 prowadzi działania badawcze i wdrożeniowe w obszarze szkoleń, edukacji, wychowania i profilaktyki. Badania obejmują: diagnozy zapotrzebowania na działania szkoleniowe lub wychowawcze, badania kwestionariuszowe i eye-trackingowe w obszarze edukacji, marketingu i skuteczności pracy, konstruowanie i wdrażanie nowych treści edukacyjnych: scenariuszy zajęć, aplikacji opartych o nowoczesne technologie (np. AR, VR).

W ramach współpracy z WFiS (zwłaszcza kognitywistyka) Edukacja 3.0 umożliwia realizację badań studentom przygotowującym prace dyplomowe oraz praktyki/staże.

Wolontariat studencki "Projektor"

Organizacja strefy informacyjno-promocyjnej na parterze i pierwszym piętrze WFiS (tzw. „Strefą Studenta”). Pracownik Projektora oferuje dla studentów WFiS zajęcia fakultatywne. Współpraca w zakresie organizacji praktyk.

Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu

Współpraca w zakresie organizacji praktyk studenckich dla studentów kierunku socjologia.

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

Współpracy w zakresie organizacji studiów podyplomowych Menedżer XXI wieku – studia powołane w roku 2020.

Szkoła Liderów

Organizacja praktyk studenckich; udział w zespołach programowych kierunku filozofia, kreatywność społeczna.

Lubelska Szkoła Realna

Społeczna Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowica w Lublinie

Czasopismo Filozofuj

Izba Coachingu, Oddział Lubelski

Urząd Miasta Lublin

Dom Słów - Teatr NN

Centrum Kultury w Lublinie

Międzynarodowe Szkoły Paderewski

 

 

Opinie na temat programu studiów na kierunku filozofia - wnioski

Opinia 1
Opinia 2
Opinia 3
Opinia 4