Proseminaria

Plany studiów

 • Filozofia studia I stopnia - profil ogólnoakademicki
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia w roku akad. 2021/2022
 • Filozofia studia I stopnia - specjalność doradztwo i komunikacja w biznesie
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2017/2018
 • Filozofia studia I stopnia - filozofia teoretyczna
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2017/2018
 • Filozofia studia I stopnia - kultury azjatyckie
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2017/2018
 • Filozofia studia II stopnia
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczną studia w roku akad. 2021/2022
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020
  • Plan studiów - obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019

Efekty uczenia się:

 • studia I stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2019/2020)
 • studia II stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2019/2020)

Efekty kształcenia:

 • studia I stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed rokiem akad. 2019/2020)
 • studia II stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia przed rokiem akad. 2019/2020)

Sylabusy przedmiotów