Proseminaria

Plany studiów

 • Filozofia studia I stopnia - profil ogólnoakademicki
 • Filozofia studia II stopnia
  • Plan studiów - obowiązujący od roku akademickiego 2022/2023
  • Plan studiów - obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022
  • Plan studiów - Przygotowanie nauczycielskie (odpłatne, nieobowiązkowe) - obowiązujący od roku akademickiego. 2021/2022

Efekty uczenia się:

 • studia I stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2022/2023)
 • studia I stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2019/2020)
 • studia II stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2022/2023)
 • studia II stopnia
  (obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akad. 2021/2022)

Sylabusy przedmiotów