System wsparcia dla studentów

System wsparcia studentów UMCS w roku akademickim 2020/2021

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

DS „Babilon” - pok. 9 i 10 (parter)
ul. Idziego Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin
tel. 81 537 58 90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00

Kadra:

 • Beata Kiczyńska, tel.: 81 537 58 90
 • Barbara Zych-Pasek, tel.: 81 537 58 90
 • Jagoda Tomczak-Osuchowska, tel.: 81 537 58 90

O Zespole

Współpracujemy ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnościami oraz osobami doświadczającymi kryzysów zdrowia psychicznego. Prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów. 

Misją Zespołu jest:

 • integracja osób z niepełnosprawnościami ze środowiskiem akademickim,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • likwidowanie barier oraz przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • dostosowanie procesu dydaktycznego do studentów/doktorantów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia.

W czasie dyżurów udzielamy porady związanych ze studiowaniem oraz pomagamy rozwiązywać różne, indywidualne problemy. Wszystkim studentom zapewniamy dyskrecję i przyjemną atmosferę.

Więcej informacji na stronie zespołu

Biuro Rozwoju Kompetencji

ul. Sowińskiego 12, pokój 5 tel. (81) 537 50 70

Kadra

Obszary działalności BRK:

 • poradnictwo edukacyjne, zawodowe i psychologiczne,
 • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe,
 • programy edukacyjne w zakresie przedsiębiorczości,
 • pośrednictwo pracy, staży i praktyk,
 • organizacja praktyk poza tokiem studiów,
 • współpraca z pracodawcami (realizacja projektów rekrutacyjnych, organizacja spotkań, prezentacji firm na Uczelni itp.),
 • współpraca z instytucjami i organizacjami rynku pracy,
 • budowanie relacji oraz współpraca z Absolwentami UMCS.

Więcej informacji na stronie zespołu

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

ul. Narutowicza 12 (Instytut Pedagogiki, Oficyna – pok. 14)

SENSUM działające w Instytucie Pedagogiki UMCS oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne studentom, doktorantom i pracownikom UMCS.

Kadra:

 • dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. uczelni, tel.: 516 977 797 (15.00-18.00)
 • dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni, tel.: 508 119 994 (10.00-14.00)
 • dr Renata Krawczyk, tel.: 506 275 161
 • dr Magdalena Barabas, e-mail: m.barabas@poczta.umcs.lublin.pl
 • dr Małgorzata Gulip, e-mail: malgorzata.gulip@umcs.pl

Więcej informacji na stronie zespołu

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Dom Studencki Femina (parter)
ul. Mariana Langiewicza 20

e-mail: zsnalteridem.umcs@gmail.com

Głównym celem Zrzeszenia jest integracja studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim oraz ich aktywizacja i rozwój osobisty.

Więcej informacji na stronie zespołu

Akademickie Centrum Wsparcia

Akademickie Centrum Wsparcia jest miejscem gdzie można swobodnie porozmawiać, o wszystkim i o niczym.

Działamy po to, aby umożliwić osobom szukającym życzliwego ucha wylanie swoich kłopotów na drugiego człowieka. Jesteśmy obecni w Instytucie Psychologii już od kilku lat. Chcemy oswoić trochę obraz psychologa i pomocy psychologicznej w oczach studentów

Członkowie ACW to przeszkoleni studenci ostatnich lat psychologii, którzy oferują Ci swoje wsparcie.
Gwarantujemy Anonimowość, Cierpliwość, Wyrozumiałość

e-mial: acw@poczta.umcs.lublin.pl

Więcej informacji na stronie zespołu

Pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników

Ewa Diadush, tel.: 782 095 503, e-mia: ewa.diadush@poczta.umcs.lublin.pl   

 • pomoc psychologiczna dla studentów, doktorantów i pracowników w języku polskim, ukraińskim i angielskim

Marian Diadush, tel.: 695 873 930    

 • pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników w języku ukraińskim

Grzegorz Chmielewski, tel.: 510 600 866

 • Psycholog, logopeda, pedagog

Magdalena Leleń, tel. 519 841 333, e-mail: m.lelen@poczta.umcs.lublin.pl

 • Psycholog, specjalista w zakresie pracy z osobą ze spektrum autyzmu i zaburzeniami psychicznymi (udziela porad również w języku angielskim)

Barbara Boroch, tel. 81 537 50 32, e-mail: barbara.boroch@mail.umcs.pl

Poniedziałek 9:00-16:00, Wtorek 9:00-16:00, Środa 9:00-15:00

 • Psycholog, doradca zawodowy konsultacje w Domu Studenckim "Babilon" pok. 9 (parter)