Zmiana przez zdrowie. Szkolenia dla pracujących z grupami szczególnego ryzyka

W okresie od 01.03.2007 do 31.01.2008 Instytut Socjologii UMCS zrealizował projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

 

ZMIANA PRZEZ ZDROWIE
Szkolenia dla pracujących z grupami szczególnego ryzyka

Projekt kierowany był do 200 osób PRACOWNIKÓW oraz WOLONTARIUSZY INSTYTUCJI I ORGANIZACJI działających na rzecz grup szczególnego ryzyka z woj. lubelskiego.

CEL GŁÓWNY projektu dotyczył podwyższenia kwalifikacji osób pracujących z grupami szczególnego ryzyka poprzez wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu promocji zdrowia.

REALIZACJA PROJEKTU obejmowała dwa podstawowe zadania: SZKOLENIA w formie wykładów i ćwiczeń dostarczające wiedzy o zdrowiu, czynnikach zagrażających, a także możliwościach i strategiach jego kształtowania oraz WARSZTATY praktycznego stosowania wiedzy o zdrowiu do zmiany w życiu grup szczególnego ryzyka. Uzupełniały je seminarium otwierające, konferencja podsumowująca i publikacje.

Dla ułatwienia udziału w szkoleniach zajęcia były realizowane w miastach terytorialnie najbliższych zainteresowanym. (w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu).

zmianaprzezzdrowie.umcs.lublin.pl