Kolegium dziekańskie

Skład Kolegium Dziekańskiego

  • dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS – Dziekan
  • dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS – Prodziekan
  • dr hab. Piotr Konderak – Dyrektor Instytutu Filozofii
  • dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Filozofii
  • mgr Patryk Banaszkiewicz – Przedstawiciel Samorządu DoktorantóWFiS
  • Martyna Król – Przedstawiciel Samorządu Student WFiS