Dzień Socjologa (20 IV 2018)

20 kwietnia 2018 r., odbędą się na Wydziale Filozofii i Socjologii obchody Dnia Socjologa. Głównym wydarzeniem będzie seminarium naukowe pt. "Między teorią a praktyką".

Swój udział w seminarium potwierdzili znakomici Polscy socjologowie:

  • Prof. dr hab. Mirosława Marody, IS Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Henryk Domański, IFiS PAN
  • Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ, IS Uniwersytet Łódzki

Oprócz nich głos zabiorą również pracownicy Instytutu Socjologii oraz studenci socjologii.

Wszystkich studentów i pracowników Wydziału i Uniwersytetu serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu.

Program wydarzenia (PDF)

(Aula Wydziału Filozofii i Socjologii, plac Mrii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin)

10:00 - 10:30 Otwarcie dni socjologa - Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski

10:30 - 12:30

Sesja plenarna I "Socjologia w Polsce"

  • Prof. dr hab. Mirosława Marody (IS UW) Społeczeństwo polskie po 30 latach przekształceń - wartości, postawy, tożsamość
  • Prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN) Konsekwencje zmian stratyfikacji społecznej w Polsce: styl życia i nastroje społeczne
  • Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ (IS UŁ) Osiąganie dorosłości w czasach niepewności: kondycja ludzi młodych w społeczeństwie ponowoczesnym czy nowy problem społeczny
12:30 - 12:45 Przerwa kawowa
12:45 - 13:15 Sesja plakatowa (hol przed Aulą)
13:15 - 14:45 Sesja II "Socjologia w UMCS"
14:45 - 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 - 16:30 Sesja studencka "Młoda socjologia w UMCS"