Aktualne konferencje

 

Konteksty kreatywności. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

w dniach 24 czerwca 2022,
w godzinach 9:00 - 18:00

Konferencja na platformie Teams.

Języki konferencji: polski.

Konferencja organizowana przez Koło Naukowe „KreaTyVni”, Koło Naukowe „Holon” oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Chcesz wziąć udział? Kliknij tu

----- // -----

Współczesne wyzwania a wartości 2: Konflikty wartości

w dniach 7-8 lipca 2022.

Konferencja jest planowana w trybie online (na platformie Zoom).

Języki konferencji: angielski, polski.

Konferencja organizowana przez Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości”.

Chcesz wziąć udział? Kliknij tu

----- // -----

IX konferencja naukowa
MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA

Oblasy k. Janowca, 28 września – 01 października 2022 r.

Temat przewodni: Modele buddyjskiej soteriologii

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Chcesz wziąć udział? Kliknij tu

----- // -----