Aktualne konferencje

IX konferencja naukowa
MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA

Oblasy k. Janowca, 28 września – 01 października 2022 r.

Temat przewodni: Modele buddyjskiej soteriologii

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytutucie Filozofii, UMCS w Lublinie

Chcesz wziąć udział? Kliknij tu

----- // -----

Kryzys jako kategoria filozoficzna

Termin konferencji: 22-23 listopada 2022

Konferencja międzynarodowa, formuła online (Zoom)

Konferencja organizowana przez Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytutucie Filozofii, UMCS w Lublinie

Chcesz wziąć udział? Kliknij tu

----- // -----

Obcy, inny… wróg? Obcość i inność w humanistyce

Termin konferencji: 6-7 grudnia 2022

Konferencja międzynarodowa, formuła online -  platforma ZOOM.

Języki konferencji: angielski, polski.

Konferencja organizowana przez Katedrę Estetyki i Filozofii Kultury oraz Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii, UMCS w Lublinie.

Chcesz wziąć udział? Kliknij tu

----- // -----