Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Jacek Paśniczek

prof. dr hab. Jacek Paśniczek
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Telefon
+48506005048
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek 11.15-13.15 konsultacje zdalne

Adres

Blachnickiego 18
20-806 Lublin

O sobie

Data i miejsce urodzenia:

30.07.1951, Lwówek Wlkp.

 

Wykształcenie:

 

Studia matematyczne (1969-1974) zakończone tytułem magistra: UMCS Lublin

Doktorat: (1981, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) temat rozprawy: Logika fikcji, promotor: prof. dr hab. Leon Koj

Habilitacja: (1990, Uniwersytet Warszawski) temat rozprawy: Meinongowska wersja logiki klasycznej

Tytuł naukowy profesora: (1998)

 

Zainteresowania naukowe:  logika formalna i filozoficzna, ontologia formalna, filozofia języka, teorie intencjonalności, filozofia matematyki, filozofia marzeń sennych

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

1974-1982 asystent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1982-1991 adiunkt, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1991-2001 profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2001-    profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Pełnione ważniejsze funkcje:

 

1991-1995 Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1993-1996 Wiceprzewodniczący prezydium Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

1996-2006 członek prezydium Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

2001-2005 członek zespołu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

2002-2008         Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

1999-      Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

2007-   Członek Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych

 2012-      Członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy Polskiej Akademii Nauk

2012-    Członek Institut Internationale de Philosophie (jako jeden z dwóch czynnych reprezentantów z Polski, członkostwo z wyboru). 

 

Staże, nagrody

 

Staż na University of Lock Haven (USA) 01.1989-05.1989;  miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Paryskim, Wydział Matematyki (VI) 1989; staż w King’s College, University of London 01.013.1993-31.07.1993; Stypendium Fulbrighta – roczny pobyt na Univesrity of New York At Buffalo 1995-1996; pobyt naukowy na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja) 01.03.1999-31.08.1999. Nagroda Ministra 1999.

 

Granty

 

3 granty KBN: Logika przedmiotów intencjonalnych(1993-1995),  Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka (2000-2003), Przedmioty i własności w logice (2004-2006).

 

Ważniejsze osiągnięcia dydaktyczne:

 

Wypromowanie 13 doktorów. Recenzje 28 prac habilitacyjnych, 26 doktoratów (1 na Uniwersytecie Genewskim), opiniowanie 7 profesur (2 zagraniczne).

 

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

 

Monografie:

1. Logika fikcji. Esej o pewnej logice typu meinongowskiego, Wydawnictwo UMCS,  seria RRR, Lublin 1984, ss. 81.

2. Meinongowska wersja logiki klasycznej. Jej związki z filozofią języka, bytu i fikcji. Wydawnictwo UMCS, seria RRR, Lublin 1988, ss. 239.

3.  The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic. "Synthese Library vol. 269", Kluwer Dordrecht/Boston/London 1998, ss. 212.

4. Predykacja. Elementy ontologii formalnej przedmiotów, własności i sytuacji. Copernicus Center Press, Kraków 2014.

 

Prace pod redakcją:

 1. (red.) Ontologia fikcji . "Biblioteka Myśli Semiotycznej", Warszawa 1991, ss.209.

2. (red.) Theories of Objects: Meinong and Twardowski, Wydawnictwo UMCS, seria RRR, Lublin 1992, ss. 111.

3. (współred.) Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Kojowi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, 322.

4. Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, pod red. J. Paśniczek, Z. Muszyński. Seria RRR, Wydawnictwo UMCS 2004.

5. Lvov-Warsaw School. The Second GenerationAtlantic. Highlands: Rodopi 2007; współredakcja z Jackiem J. Jadackim.

 

Artykuły:

 1. Problem założeń ontologicznych a interpretacja teorii, Annales Universitatis Mariae Curie-

Skłodowska Vol. V, 2. 1980.

2. Meinongian Semantics: Some Perspectives, Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric III, 1983.

3 Struktura ontologiczna przedmiotów nieistniejących: Meinong a Ingarden, Studia Filozoficzne 4, 1984.

4. O tym co nie istnieje. Review of T. Parsons' Nonexistent Objects, Studia Filozoficzne 4, 1984.

5. O przedmiotach sprzecznych, Studia Filozoficzne 7, 1984.

6. Czy sprzeczność może być racjonalna ?  w: K. Jodkowski, Czy sprzeczność może być racjonalna? Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986.

7. Can names and quantifiers have the same (categorematic) category in predicate calculus? Studies in Logic, Grammar, and Rhetoric V, Uniwersytet Warszawski 1986.

8. Dwie teorie intencjonalności. Przyczynek do właściwego zrozumienia koncepcji intencjoanlności Husserla , Studia Filozoficzne 1, 1987.

9. A Meinongian Version of Classical Logic, Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, VI, 1987, Uniwersytet Warszawski.

10. Meinongowska logika fikcji, Studia Filozoficzne 6-7 (Wydanie specjalne pt. "Logika a filozofia") 1988.

11. Próba formalnego opisu zmian znaczenia, w: J. Pelc (red.), Prace z pragmatyki semantyki i metodologii semiotyki, "Biblioteka Myśli Semiotycznej", Warszawa 1991.

12. Problemy logiki fikcji, w: Z. Muszyński (red.) Język, znaczenie, rozumienie i relatywizm, "Biblioteka Myśli Semiotycznej", Warszawa 1991.

13. Niestandardowe światy możliwe, w: M. Omyła (red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, "Biblioteka Myśli Semiotycznej", Warszawa 1991.

14. Przedmioty fikcyjne a światy fikcyjne, w: J. Paśniczek (red.), Ontologia fikcji, "Biblioteka Myśli Semiotycznej", Warszawa 1991.

15. The Meinongian Logic vs. The Classical Logic, w: J. Paśniczek (red.), Theories of Objects: Meinong and Twardowski, Lublin 1992.

16. Recenzja: Edward Zalta "Intensional Logic and the Metaphysics of Intentionality", MIT Press 1988, Ruch Filozoficzny XLIX, No. 1, 1992.

17. Fenomenologia świadomości śniącej, w: W. Krysztofiak, H. Perkowska, Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej, Szczecin 1993.

18. Non-standard Possible Worlds, Generalised Quantifiers and Modal Logic, w: J. Woleński (red.), Philosophical Logic in Poland, Kluwer 1994.

19. John Searle "Intentionality", w: Barbara Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa PWN, tom I, 1994.

20. Uwagi o rozumieniu intencjonalnosci przez Ingardena, w: Spór o Ingardena, Wydawnictwo UMCS, 1994.

21. Terence Parsons "Nonexistent Objects", w: Barbara Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa PWN tom II, 1994.

22. Ontologia Leśniewskiego a rachunek predykatów. O pewnym rozszerzeniu ontologii Leśniewskiego, w: Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Kojowi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.

23. Filozoficzne znaczenie hiperzbiorów, w: Filozofia/Logika: Filozofia logiczna 1994, red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak i C. Gorzka, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.

24. Ways of Reference to Meinongian Objects. Ontological Commitment of Meinongian Theories, w: U. Scheffler, M. Urchs (eds.), Ontologic. Essays in Formal Ontology, LLP II, vol. 2, 1994.                                                                                                                              

25. The Simplest Meinongian Logic, Logique et Analyse 143-144, 1993.

26. Directional vs. Relational Theories of Intentionality, Epistemology and History, (ed.) Anna

Zeidler-Janiszewska, Rodopi, Amsterdam, Atlanta 1996.

27. Are Contradictions Still Lurking in Meinongian Theories of Objects? Grazer Philosophische Studien, vol. 50, 1996.

28. Czy świadomość śniąca jest intencjonalna? Filozofia snów, Annales Vol. XX, 1995.

29. Leśniewski's Ontology vs. Meinongian Ontology, Axiomates, 1-2, 1996.

30. Prace drobne: (a) hasła w: Słownik pojęć filozoficznych, pod red. Władysława Krajewskiego, "Scholar" Warszawa

1996; (b) streszczenia Sygnałach Semiotycznych, nr 2 1993.

31. O teorii świadomości, Antropos 1, 1999.

32. Can Names and Quantifiers Be of the Same Category within First-Order Logic? Uppsala Prints and Preprints in Philosophy, 1999.

33. The Logic of Non-Standard Possible Worlds, Uppsala Prints and Preprints in Philosophy, 1999.

34. On ‘Bracketing’ Names and Quantifiers in First-Order Logic, History and Philosophy of Logic,Vol. 20, no. 3/4, 1999.

35. Objects vs, Situations, w: M. Urchs, U. Scheffler (eds.) Facts, Events, Situations, Atlantic. Highlands: Rodopi, 2000.

36.  Beyond Consistent and Complete Worlds, Logique et Analyse 161-163, 1998.

37. The Meinongian Logic of Fiction, D. Jacquette & R. Poli, Meinong’s School (eds.), Ashgate 2000.

38. Przedmioty sytuacyjne i intencjonalne, Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Jan Hartman (red.), Aureus, Kraków 2000.

39. Toward the Phenomenology of Dreaming Consciousness, Transcendent Philosophy,  Vol. 2, No. 1, March 2001.

40. Can Meinongian Logic Be Free? E. Morscher and A. Hieke (eds.) New Directions in Free Logics. In Honour of Karel Lambert, Kluwer 2001.

41. Paraconsistent Logic vs. Meinongian Logic, w: Paraconsistency: the Logical Way to Inconsistent, ed. Walter A. Cornelli, Marcelo E. Coniglio, Itala Loffredo D’Ottaviano, Marcel Dekker, New York 2002.

42. Aspektualność przedmiotów intencjonalnych, w: Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, pod red. J. Paśniczek, Z. Muszyński. Seria RRR, Wydawnictwo UMCS 2004.

43. Equating categorially names and quantifiers within first-order logic, Logic and Logical Philosophy, 2003.

44. Ontologika przedmiotów indywidualnych, w: A. Pietruszczak, J. Malinowski (red.) Wokół filozofii logicznej, Wydawnictwo UMK 2004.

45. O logice uprawdziwiaczy, Filozofia Nauki, nr 2, 2005

46. Czy logika odróżnia przedmioty od własności? w: Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, Poznań 2002.

47. Logika, informacja i komunikacja, Nowa Krytyka, nr 16, 2004.

48. Complex Properties, w: J.J. Jadacki, J.Paśniczek (eds.), Lvov-Warsaw School. The Second Generation, Rodopi 2007.

49.  Teza Ramsaya. Nieodróżnialność przedmiotów i własności w logice,  Filozofia Nauki 2/2007.

50.  Predykacja w ontologii Leśniewskiego, w: Myśli o języku, nauce i wartościach, red. W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006.

51. "Kryterium Quine'a a kryterium Quine'a" Przegląd Filozoficzny, Rocznik 17, nr 4(68), 2008, str. 163-171.
52. "Światy możliwe i inne" Przegląd Filozoficzny, Rocznik 17, nr 2(66), 2008, str. 17-28.

53. "Przestrzenie snów"  w: B. Banasiak, J. Mizińska (red.), Homo inquietus. Człowiek niespokojny, Wydawnictwo UMCS 2009, s. 198-203.

54. "Intensjonalność jako katagoria ontologiczna", w: Janusz Sytnik-Czetwertyński (red.), Rozważania o filozofii prawdziwej. Jerzemu Perzanowskiemu w darze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 179-187.

55. „Toward a Meinongian Calculus of Names”, w: M. Antonelli, M. David, Logical, Ontological and Historical Contributions on the Philosopy of Alexius Meinong. Meinong Studies. De Gruyter. Berlin/Boston 2014.

 

Wykłady i odczyty:

 Pennsylvania State University (USA, 1989), University of Oxford (Wielka Brytania, 1991), University of Uppsala (Szwecja, 1991), Salzburg Universität (Austria, 1992), University of London, King’s College (Wielka Brytania,1993), Jena Universität (Niemcy, 1993), University of Trento (Włochy, 1994), University of Florence (Włochy, 1995), Graz Universität (Austria, 1995), University of Buffalo (USA, 1995, 1996), University of California, Los Angeles (USA, 1996), University of Gent (Belgia, 1997), Boston University (USA 1998), University of Uppsala (Szwecja, 1999), University of Sao Paulo (Brazylia, 2000), Uniwersytet Paryski - Sorbona (Francja, 2000), Uniwersytet Wiedeński (2001), Uniwersytet Drezdeński (2001), Uniwersytet w Muenster (2002), Uniwersytet Turyński (Włochy, 2004), Uniwersytet Lizboński (Portugalia, 2005).

 

Członkostwo redakcji czasopism naukowych:

 

1. Filozofia Nauki

2. Przegląd Filozoficzny

3. Principia

4. Polish Philosophical Review

5. Logic and Logical Philosophy

6. Philosophia Communia

7. Nowa Krytyka

8. Diametros

Ponadto:  jest członkiem redakcji Poznań Studies in the Philosophy of the Science and the Humanities oraz członkiem redakcji serii Polish Analytical Philosophy