Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Urszula Kusio

dr hab. Urszula Kusio
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII, KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Funkcje
Kierownik Katedry, Prodziekan
Telefon
81 537 27 08
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym 2022/23 


środa godz. 11.00 - 12.00 p. 29


czwartek godz. 13.00 - 15.00 p. 29


 


 


 


 


Doktoranci • Małgorzata Kozioł - stopień doktora nadano 25.09.2020

 • Olga Smalej - stopień doktora nadano 25.09.2019

 • Eugeniusz Wyszyński - stopień doktora nadano 21.11.2018

 • Agnieszka Bień - przewód otwarty

 • Kamil Szymański - stopień doktora nadano 24.06. 2022

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

 • Zainteresowania naukowe:
 • socjologia kultury,
 • kultura popularna,
 • komunikacja międzykulturowa, zwłaszcza niewerbalna,
 • zagadnienia wielokulturowości - Inny w społeczeństwach wielokulturowych,
 • socjologia turystyki i podróży,
 • socjologia rodziny, zwłaszcza obszary socjalizacji i wychowania w kontekście różnic kulturowych.

Zainteresowania pozanaukowe:

 • podróże dalekie i bliskie,
 • literatura, reportaż.

Wybrane pozycje naukowe:  ORCID  0000-0002-8938-7111

 • Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Studium socjologiczne Lublina, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • Kulturowe wyzwania XXI wieku, (red.), LTN, Lublin 2005.
 • Polifonia, dialog i zderzenie kulturAntologia tekstów z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • Obecność schematu "swój-obcy" w paradygmacie wielokulturowości, w: Transgresja w kulturze, red. T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska, wyd. UJ, Kraków 2014.
 • Komunikacja niewerbalna - płeć i kultura. Wybór zagadnień, (współautorka), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

 


Działalność naukowa

 • Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór zagadnień, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • The Geography of Thought: Intercultural Differences of Process of Upbringing, w: Contemporary Educational Challenges, ed. R.Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • The Stranger/Other in Poland in the Context of Unifying Europe, w: Contemporary Problems of Social Change. Polish and Ukrainian Experience, ed. V. Yevtukh, Kyiv 2015.
 • Poprawność polityczna czyli wartości na uwięzi, w: Kategoria etosu w badaniach nad społeczeństwem, red. J. Styk, M. Dziekanowska, Lublin UMCS 2015.
 • Miłość jako odpowiadzialność - współczesne społeczeństwa wobec Innego, w: Miłość w kulturze polskiej, red. W. Łysiak, wyd Eco, Poznań 2015.
 • Labirynty kultury, red.U.Kusio, Lublin UMCS 2015.
 • Obcy/Inny na spolecznych peryferiach Europy, w: Peryferie społeczne w teoriach i badaniach, red. K. Wódz, D. Nawalska-Kapuścik, G.Libora, Katowice 2016.
 • Socjologiczne konteksty zabawy, w: Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia, red. B. Bilewicz-Kuźnia, Lublin UMCS 2017, s. 11-33.
 • Antropologia wychowania, czyli dorastanie w świecie rzeczy i w świecie relacji, w: Tożsamość w procesach społeczno-kulturowych, red. M. Dziekanowska, M. Wójcicka, UMCS Lublin 2017, s. 201-215.
 • Człowiek w kulturze. Kultura w człwieku, red.U.Kusio, K.Szcześniak, Lublin UMCS 2018
 • Zróżnicowanie haptyczne współczesnych społeczeństw, w: Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, red. U.Kusio.K.Szcześniak, Lublin UMCS 2018, s.89-101.
 • Komunikacyjne funkcje olfaktyki,w: Kultura jako komunikacja, red. M.Dziekanowska, M. Wójcicka,UMCS Lublin 2018, s.39-53.
 • Formy niewerbalne w produkcjach filmowych w perspektywie wybranych koncepcji komunikowania społecznego, w: Kultura i Edukacja, kwartalnik 2020, nr 1 (127), s.11-26, (czaspismo z listy punktowanej).
 • Dialog z Innym wywiedziony z filozofii spotkania, w: Edukacja Międzykulturowa, półrocznik, 2020,nr 1 (12),s. 72-85, (czasopismo z listy punktowanej).
 • Od Biesłanu do Aleppo. O fotografiach, które nic nie zmieniły, w: Dialogi Polityczne, półrocznik, 2020, nr 29, s. 109-129, (czasopismo z listy punktowanej).