Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Konderak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
INSTYTUT FILOZOFII, KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://konderak.eu
Konsultacje

semestr zimowy/winter semester 2022/23:


dyżur dydaktyczny/office hours for students (p.205):  • TBA

  • środa/Wednesday, 9:00-10:00 p. 205; Zoom (link)


dyżur w dydaktyczno-badawczy w MultiLab (p.204):  • piątki, 11:00-13:00 (z przyczyn sanitarnych konieczne umówienie terminu)


dyżury Dyrektora Instytutu (p.104):  • środa (gdy nie obraduje Rada Instytutu) 10:00-12:00, p. 104; Zoom: (link)


zajęcia dydaktyczne:
prowadzę stacjonarnie oraz na platformie Wirtualny Kampus


 Twitter@kondorp13

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p.205
20-031 Lublin

O sobie

Urodziłem się 13 grudnia 1974 roku w Lublinie, ukończyłem II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1994-1999 studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Pracę magisterską: Podstawy obliczeniowego rozumienia języka naturalnego pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Paśniczka obroniłem w 1999 r. W latach 2000-2006 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk UMCS. W 2005 r. obroniłem promowany przez prof. dra hab. Jacka Paśniczka doktorat (Model kognitywny zdolności językowych), wyróżniony w 2006 r. w konkursie TPKN im. Klemensa Szaniawskiego na najwybitniejsze prace doktorskie w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. W latach 2006-2019 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale FiS UMCS. Zostałem odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej  w 2012 r. Czterokrotnie (2014, 2016, 2019, 2020) otrzymałem indywidualną nagrodę Rektora UMCS. 30 stycznia 2019 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii i Socjologii uzyskałem stopień dra habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych - dyscyplina nauki o poznaniu i komunikacji.

Współredagowałem (wraz z J. Zlatevem i G. Sonessonem) pierwszą antologię tekstów z semiotyki kognitywnej: Meaning, Mind and Communication: Explorations in Cognitive Semiotics, Peter Lang, Frankfurt 2016; Jestem autorem monografii poświęconej semiotyce kognitywnej: Mind, Cognition, Semiosis: Ways to Cognitive Semiotics, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018. Monografia ta została uhonorowana nagrodą indywidualną II stopnia Rektora UMCS.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz Cognitive Science Society. Od 3.VI.2011 r. pełniłem funkcję członka zarządu International Association for Cognitive Semiotics

Wchodzę w skład komitetów redakcyjnych czasopism: Public Journal of Semiotics oraz Filozofia i Nauka.

Jestem wieloletnim współpracownikiem projektu Centre for Cognitive Semiotics, Lunds universitet, Szwecja (obecnie jestem iuczestnikiem seminariów w ramach Division of Cognitive Semiotics); tam też odbyłem w 2016 r. staż naukowy.

Byłem głównym organizatorem dwu międzynarodowych konferencji naukowych:

Od grudnia 2013 do lutego 2016 pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS. Od X.2019 pełnię funkcję Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS, od 1.X.2022 funkcję kierownika Katedry Logiki i Kognitywistyki.


Działalność naukowa

 
Zainteresowania badawcze:
  • semiotyka kognitywna
  • filozofia umysłu
  • multimodalność w poznaniu
Pełny wykaz publikacji dostępny na poniższych portalach:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnie publikacje:


Załączniki