Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Konderak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
INSTYTUT FILOZOFII, KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Funkcje
Dyrektor Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://konderak.eu
Konsultacje

semestr letni/spring semester 2019/20


dyżur dydaktyczny/office hours for students (p.205):  • wtorek/Tuesday 9:30-11:00

  • środa/Wednesday 9:00-10:00


dyżury Dyrektora Instytutu (p.104):  • poniedziałek, 10:00-11:00

  • środa (gdy nie obraduje Rada Instytutu) 10:00-12:30


 

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, p.205
20-031 Lublin

O sobie

Urodził się 13 grudnia 1974 roku w Lublinie, ukończył II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. W latach 1994-1999 studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Pracę magisterską: Podstawy obliczeniowego rozumienia języka naturalnego pisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Paśniczka obronił w 1999 r. W latach 2000-2006 zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk UMCS. W 2005 r. obronił promowany przez prof. dra hab. Jacka Paśniczka doktorat (Model kognitywny zdolności językowych), wyróżniony w 2006 r. w konkursie TPKN im. Klemensa Szaniawskiego na najwybitniejsze prace doktorskie w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. W latach 2006-2019 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale FiS UMCS. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej  w 2012 r. Dwukrotnie otrzymał indywidualną nagrodę Rektora UMCS. 30 stycznia 2019 r. decyzją Rady Wydziału Filozofii i Socjologii uzyskał stopień dra habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych - dyscyplina nauki o poznaniu i komunikacji.

Współredagował (wraz z J. Zlatevem i G. Sonessonem) pierwszą antologię tekstów z semiotyki kognitywnej: Meaning, Mind and Communication: Explorations in Cognitive Semiotics, Peter Lang, Frankfurt 2016; Jest autorem monografii poświęconej semiotyce kognitywnej: Mind, Cognition, Semiosis: Ways to Cognitive Semiotics, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018. Monografia ta została uhonorowana nagrodą indywidualną II stopnia Rektora UMCS.

Członek Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz Cognitive Science Society. Od 3.VI.2011 r. Członek Zarządu International Association for Cognitive Semiotics

Wieloletni współpracownik Centre for Cognitive Semiotics, Lunds universitet, Szwecja; tam też odbył w 2016 r. staż naukowy.

Organizator dwu międzynarodowych konferencji naukowych:

Od grudnia 2013 do lutego 2016 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS. Od X.2019 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS.


Działalność naukowaZałączniki