Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Stanisław Lachowski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT SOCJOLOGII, KATEDRA SOCJOLOGII GOSPODARKI I METOD BADAŃ SPOŁECZNYCH
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Telefon
48 (81) 537 28 85
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8570-3404
Konsultacje

Instytut Socjologii, WFiS, pokój 106 (I piętro) lub 27 (parter)


wtorek 8.30 - 9.30


czwartek 9.40-11.00,


 


 


 


 

Adres

Instytut Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-032 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe

 • Sytuacja współczenych rodzin
 • Postawy dzieci i młodzieży wbec zdrowia
 • Aktywność ekonomiczna młodzieży
 • Sytuacja dzieci z rodzin wiejskich
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Sytuacja migrantów edukacyjnych

Udział w projektach badawczych

Granty KBN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Grant KBN pt. „Obciążenie pracą dzieci z rodzin rolniczych” (KBN nr 4PO5D/009/10) – realizacji 1996-1998 r. kierownik. 
 2. Grant KBN pt. „Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym” (KBN nr PO5D 029 20) realizacja 2001-2002. kierownik. 
 3. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Obciążenie praca dzieci z rodzin rolniczych. Zmiany w ostatnich 10 latach” (MNiSW nr N N404 094335) – realizacja 2008-2010. kierownik.
 4. Grant KBN „Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie” (KBN nr 4PO5D 030 19) realizacja 2000-2002. główny wykonawca.
 5. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia rolników”(MNiSW nr 404 086 32/3080) – realizacja 2007-2009 - wykonawca
 6. Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug” w ramach grantu KBN (nr PBZ-059-01) pt.: Euroregion Bug” realizacja 1997. - wykonawca
 7. Grant NCN "Psychospołeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej młodziezy gimnazjalnej w Polsce", realizacja 2015-2018 - Kierownik.

Projekty badawcze i wdrożeniowe na zlecenie rządu ministerstw i instytucji państwowych

 1. Projekt badawczo-wdrożeniowy na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (umowa nr 12/MP/2008) pt.: Zapobieganie zagrożeniom zdrowia dzieci podczas prac w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Program i materiały pomocnicze” – realizacja 2008. Kierownik.
 2. Temat badawczy w ramach Strategicznego programu Rządowego SPR-1 pt.: „Praca dzieci wiejskich a ich rozwój i stan zdrowia” realizacja 1999 rok. Kierownik.
 3. Wykonawca projektu: Projekt badawczo-wdrożeniowy na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (umowa nr 34/MP/2006/793/3720) pt.: „Przeciwdziałanie chorobom wynikającym z obciążeń fizycznych u rolników”
 4. Projekt badawczo-wdrożeniowy na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (umowa nr 11/MP/2009/793/10005)  Badania profilaktyczne rolników indywidualnych. Wykonawca.

Ekspertzy i opracowańnia na zamówienie organów władzy publicznej

Realizacja zadań w ramach Strategicznego Programu Rządowego SPR-1

 1. „Opracowanie zasad bezpiecznego udziału dzieci w pracach gospodarstwa rolnego” –(1998-1999) Kierownik
 2.  „System popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii obejmujący rolników indywidualnych i ich rodziny” (1998) Kierownik.
 3.  „Opracowanie programu edukacji dzieci w wiejskiej szkole podstawowej. Zasady udziału dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego” (2000) Kierownik  
 4.  „Opracowanie scenariuszy zajęć w wiejskiej szkole podstawowej. Zasady udziału dzieci w pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego” (2000) Kierownik
 5. „Opracowanie programu nauczania oraz materiałów dydaktycznych w zakresie bhp w rolnictwie dla średnich szkół rolniczych” (1998-1999) Wykonawca

 

Najważniejsze publikacje

w załączonym pliku