Akty prawne dotyczące opłat

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA I WARUNKI ICH WNOSZENIA

Wysokość opłat:

w roku 2024/25

 

w roku 2023/24

w roku 2022/23

w roku 2021/22

w roku 2020/21

w roku 2019/20

w roku 2018/19

 

Zasady pobierania oraz tryb zwalniania z opłat

Umowy o warunkach wnoszenia opłat

Nabór 2013/2014

Nabór 2014/2015 oraz 2015/2016

Nabór 2015/2016  i dalsze - studenci cudzoziemcy na zasadach odpłatności + aneks dla studentów cudzoziemców realizujących studia od naboru 2014/2015

Nabór 2016/2017 i 2017/2018