Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2021/2022 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSwebZeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2021/2022 od 1 listopada 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.