Stypendium dla osób niepełnosprawnych

W roku akademickim 2019/2020 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSweb.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów. 

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia dla osób niepełnosprawnych (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.