Ostatnia aktualizacja
03.08.2022

Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia

2 maja 2018, godz.14:08

 • Wydany
  02.05.2018
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Studia i studenci
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia