Zniżki

Zniżki dla uczestników Programu Absolwent UMCS:

  • 10% zniżki dla Absolwentów na czesne za studia podyplomowe lub kurs dokształcający;

  • 5% zniżki dla rodziny Absolwentów UMCS (dzieci, mąż/żona) na czesne za studia podyplomowe lub kurs dokształcający.

Zniżki przysługują posiadaczom Karty Absolwenta UMCS przez cały okres realizacji studiów podyplomowych lub kursu. Odliczane są w równych częściach każdego semestru w danym roku akademickim. Promocje nie łączą się.

Aby otrzymać zniżkę dla uczestników Programu Absolwent UMCS:

  • należy okazać własnoręcznie podpisaną Kartę Absolwenta UMCS podczas okazywania dowodu wpłaty za naukę (czesne) w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia,
  • w przypadku członków rodziny (mąż/żona, dzieci) Absolwenta posiadającego Kartę Absolwenta UMCS należy okazać Kartę Absolwenta UMCS oraz dokument poświadczający związki rodzinne z właścicielem tej karty, np. akt ślubu, akt urodzenia itp.

Pełna oferta studiów podyplomowych UMCS

Szczegółowe informacje o Programie Absolwent UMCS