Zmiany w dochodach

                                              Prezentowane informacje dotyczą roku akademickiego 2019/20.