Wysokość opłat

Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2024/2025


Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2023/2024


Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2022/2023


Wysokość opłat za studia dla studentów w roku akademickim 2022/23, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców odbywających studia wyższe w roku akademickim 2022/23, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2021/2022


Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców i doktorantów cudzoziemców w roku akademickim 2021/22, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


Wysokość opłat za studia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/22, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2020/2021


Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców i doktorantów cudzoziemców w roku akademickim 2020/21, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


Wysokość opłat za studia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/21, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2019/2020


Wysokość opłat za studia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/20, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców i doktorantów-cudzoziemców w roku akademickim 2019/20, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej


ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie obniżenia w semestrze letnim r.ak. 2019/2020 opłaty za studia niestacjonarne w związku ze stanem epidemii