Wysokość opłat

Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2022/2023

Wysokość opłat za studia dla studentów w roku akademickim 2022/23, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

Wysokość opłat za studia dla studentów -cudzoziemców odbywających studia wyższe w roku akademickim 2022/23, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

cWysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2021/2022

Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców i doktorantów cudzoziemców w roku akademickim 2021/22, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

Wysokość opłat za studia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2021/22, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2020/2021

Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców i doktorantów cudzoziemców w roku akademickim 2020/21, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

Wysokość opłat za studia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2020/21, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

Wysokość opłat za studia dla studentów rozpoczynających kształcenie na I roku studiów od roku akademickiego 2019/2020

Wysokość opłat za studia dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/20, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

Wysokość opłat za studia dla studentów-cudzoziemców i doktorantów-cudzoziemców w roku akademickim 2019/20, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/19 i wcześniej

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie obniżenia w semestrze letnim r.ak. 2019/2020 opłaty za studia niestacjonarne w związku ze stanem epidemii