Koordynatorzy

Koordynatorzy Programu MOST na UMCS:

Kontakt dla studentów

mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia, Zespół ds. Toku Studiów
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
e-mail: elwira.mrugala@mail.umcs.pl
tel. (81) 537 54 64, 537 57 91

Kontakt dla doktorantów

mgr Marzena Widomska
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia, Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 52 88

Koordynatorzy wydziałowi Programu MOST na UMCS:

Wydział Artystyczny


dr Barbara Niścior
Instytut Sztuk Pięknych

Katedra Malarstwa i Rysunku, pok. 36
al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin
tel. (81) 537 69 34, 504 046 626

dr Piotr Wijatkowski
Instytut Muzyki
Katedra Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego, pok. 117
al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin
e-mail: piotr.wijatkowski@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 69 01, (81) 537 69 12

Wydział Biologii i Biotechnologii

dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
KatedraFizjologii Zwierząt i Farmakologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
tel. (81) 537 50 67

Wydział Chemii

mgr Agnieszka Grymuza
Wydział Chemii, pok. 16
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
e-mail: a.sztorc@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 57 14

Wydział Ekonomiczny


Prodziekan ds. Studenckich dr Małgorzata Kamieniecka
Wydział Ekonomiczny pok. 305 lub 420
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

e-mail: malgorzata.kamieniecka@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 51 95 lub 537 52 08

Wydział Filozofii i Socjologii

dr Michał Nowakowski
Wydział Filozofii i Socjologii, pok. 110
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin 

e-mail: michal.nowakowski@mail.umcs.pl

Wydział Filologiczny

 

 

 

Wydział Historii i Archeplogii

mgr Katarzyna Tomczyk
Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 028
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
e-mail: katarzyna.tomczyk@poczta.umcs.lublin.pl  
tel. (81) 537 27 67

 

 

mgr Katarzyna Derkacz
Dziekanat Wydziału Historii i Archeologii, pok. 038
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
e-mail: katarzyna.derkacz@poczta.umcs.lublin.pl  
tel. (81) 537 27 56

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw.
Katedra Matematyki Stosowanej UMCS
 

Dziekanat: pok. 2 (wysoki parter budynku Średniej Fizyki)
przyjęcia interesantów: wtorek i czwartek 10.00-11.00
e-mail:  Przemyslaw.Matula@umcs.lublin.pl , matula@hektor.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 52 12

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr Sylwester Wereski
Katedra Hydrologii i Klimatologii, pok. 111 D
e-mail:

sylwester.wereski@poczta.umcs.lublin.pl

tel. (81) 537 68 18

Wydział Pedagogiki i Psychologii


dr Małgorzata Kuśpit

Instytut Pedagogiki
ul. Narutowicza 12, pok. 46
tel. (81) 537 63 12
wtorek: 11.00-13.00, czwartek: 9.00-11.00

Instytut Psychologii
pl. Litewski 5, pok. 43
tel. (81) 537 60 18
wtorek: 13.30-14.30, środa: 13.15-14.15

e-mail: malgorzata.kuspit@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

dr Tomasz Bichta
Wydział Politologii
pl. Litewski 3, pok. 27
e-mail: tomasz.bichta@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 532 760 43

Wydział Prawa i Administracji

 

 

Wydział Zamiejscowy w Puławach


Mateusz Chrzanowski
e-mail: m.chrzanowski@umcs.pl
tel. (81) 537 51 46

 

 

mgr Kamila Piwowarek
e-mail: kamila.piwowarek@pocztaumcs.lublin.pl
tel. (81) 888 22 66