Koordynatorzy

Koordynatorzy Programu MOST na UMCS:

Kontakt dla studentów

mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia, Zespół ds. Toku Studiów
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
e-mail: elwira.mrugala@mail.umcs.pl
tel. (81) 537 54 64, 537 57 91

Kontakt dla doktorantów

mgr Marzena Widomska
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia, Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin 
e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 52 88

Koordynatorzy wydziałowi Programu MOST na UMCS:

Wydział Artystyczny


dr Barbara Niścior
Instytut Sztuk Pięknych

Katedra Malarstwa i Rysunku, pok. 36
al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin
tel. (81) 537 69 34, 504 046 626

dr Piotr Wijatkowski
Instytut Muzyki
Katedra Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego, pok. 117
al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin
e-mail: piotr.wijatkowski@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 69 01, (81) 537 69 12

Wydział Biologii i Biotechnologii

dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk
KatedraFizjologii Zwierząt i Farmakologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
tel. (81) 537 50 67

Wydział Chemii

mgr Agnieszka Grymuza
Wydział Chemii, pok. 16
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
e-mail: a.sztorc@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 57 14

Wydział Ekonomiczny


Prodziekan ds. Studenckich dr Małgorzata Kamieniecka
Wydział Ekonomiczny pok. 305 lub 420
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

e-mail: malgorzata.kamieniecka@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537 51 95 lub 537 52 08

Wydział Filozofii i Socjologii

dr Marcin Trybulec
Wydział Filozofii i Socjologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin 

e-mail: marcin.trybulec@mail.umcs.pl:tel. 81 5372831

 

Wydział Filologiczny

 

 

 

Wydział Historii i Archeologii

mgr Katarzyna Tomczyk

Dziekanat Wydziału Filologicznego, pok. 028
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
e-mail: katarzyna.tomczyk@poczta.umcs.lublin.pl  
tel. (81) 537 28 67

 

 

mgr Katarzyna Derkacz
Dziekanat Wydziału Historii i Archeologii, pok. 038
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
e-mail: katarzyna.derkacz@poczta.umcs.lublin.pl  
tel. (81) 537 27 56

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr hab. Beata Bylina
Prodziekan Wydziału
 

dyżury – pokój nr 2, budynek B 
poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.00
e-mail:  prodziekan.mfi@mail.umcs.pl
tel. (81) 537 29 58

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

dr Sylwester Wereski
Katedra Hydrologii i Klimatologii, pok. 111 D
e-mail:

sylwester.wereski@poczta.umcs.lublin.pl

tel. (81) 537 68 18

Wydział Pedagogiki i Psychologii


dr Beata Daniluk
Konsultacje stacjonarne w semestrze letnim 2021/2022:
środa godz. 09.00-11.00, pok. 1.21, ul. Głęboka 43, tel. 81 537 63 25

Konsultacje w formie zdalnej: poniedziałek godz. 17.00 - 18.00
https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=271351
W przypadku konsultacji on-line, proszę o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania drogą mailową: beata.daniluk@mail.umcs.pl

Wydział Politologii i Dziennikarstwa

dr Tomasz Bichta
Wydział Politologii
pl. Litewski 3, pok. 27
e-mail: tomasz.bichta@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 532 760 43

Wydział Prawa i Administracji

 

 

Wydział Zamiejscowy w Puławach


dr Mateusz Chrzanowski
e-mail: m.chrzanowski@umcs.pl
tel. (81) 537 51 46

 

 

mgr Kamila Piwowarek
e-mail: kamilla.piwowarek@mail.umcs.pl

tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66