Umowy o wnoszeniu opłat

Studenci i doktoranci zawierają z UMCS umowy dotyczące zasad wnoszenia opłat za studia. Umowy są przygotowywane przez pracowników Uniwersytetu w oparciu o poniższe wzory.

Wzory umów dla studentów I i II stopnia

Wzory umów dla studentów - cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Wzory umów dla doktorantów

Wzory aneksów dla umów zawartych przed 18 czerwca 2013 r.: