Kalendarz akademicki

Rok akademicki 2022/2023 trwa od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. i obejmuje:

1. Semestr zimowy od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2022 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 3 października do 22 grudnia 2022 r.;
2) wakacje zimowe – od 23 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.;
3) okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia do 5 lutego 2023 r.;
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 6 do 19 lutego 2023 r.

2. Przerwa międzysemestralna – od 20 do 26 lutego 2023 r.

3. Semestr letni od 27 lutego do 16 lipca 2023 r., w tym:

1) okres zajęć dydaktycznych – od 27 lutego do 4 kwietnia 2023 r.
2) wakacje wiosenne – od 5 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 12 kwietnia do 25 czerwca 2023 r.
4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 26 czerwca do 16 lipca 2023 r.

4. Wakacje letnie – od 17 lipca do 30 września 2023 r.

5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

1) 28 lutego 2023 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej,
2) 24 września 2023 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem
miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2022 r. – Immatrykulacja dla studentów I roku
 • 22 października 2022 r.
 • 23 października 2022 r. – Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
 • 31 października 2022 r.
 • 1-2 listopada 2022 r.
 • 11 listopada 2022 r.
 • 23 grudnia 2022 r. - 6 stycznia 2023 r.
 • 5-11 kwietnia 2023 r.
 • 1-3 maja 2023r.
 • 27-28 maja 2023 r.
 • 8-9 czerwca 2023 r.

 • 1 października 2022 r. (sobota) przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów.
 • 2 lutego 2023 r. (czwartek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • Okres od 25 do 30 września 2023 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.

PISMO OKÓLNE Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023

Rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:

 1. SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2021 r. do 19 lutego 2022 r., w tym:
  1. okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2021 r.
  2. wakacje zimowe – od 23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.
  3. okres zajęć dydaktycznych – od 8 stycznia do 5 lutego 2022 r.
  4. zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 6 do 19 lutego 2022 r.
 2. Przerwę międzysemestralną – od 20 do 27 lutego 2022 r.
 3. SEMESTR LETNI - trwa od 28 lutego do 17 lipca 2022 r., w tym:
  1. okres zajęć dydaktycznych – od 28 lutego do 13 kwietnia 2022 r.
  2. wakacje wiosenne – od 14 do 20 kwietnia 2022 r.
  3. okres zajęć dydaktycznych – od 21 kwietnia do 26 czerwca 2022 r.
  4. letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną
 4. WAKACJE LETNIE - od 18 lipca do 30 września 2022 r.
 5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe:
  1. do 28 lutego 2022 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
  2. do 25 września 2022 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2021 r. – dla studentów I roku ze względu na immatrykulację
 • 23 października 2021 r. (sobota) – Inauguracja roku akademickiego 2021/2022
 • 30-31 października 2021 r.
 • 1-2 listopada 2021 r.
 • 11 listopada 2021 r.
 • 23-31 grudnia 2021 r.
 • 1-7 stycznia 2022 r.
 • 14-20 kwietnia 2022 r.
 • 30 kwietnia 2022 r.
 • 1-4 maja 2022 r.
 • 5 czerwca 2022 r.
 • 16 czerwca 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r. – z wyłączeniem studiów niestacjonarnych.

 

 • 1 października 2021 r. (piątek) przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 6. Studenci lat wyższych odbywają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.
 • 4 lutego 2022 r. (piątek) jest dodatkowym dniem zajęć w szczególności dla studentów I roku studiów.
 • 2 lutego 2022 r. (środa) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • 17 czerwca 2022 r. (piątek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w niedziele, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • Okres od 26 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych, związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.