Zapomoga

W roku akademickim 2019/2020 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSweb.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów. 

UWAGA: W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wszelkie dokumenty należy dołączyć do wniosku wygenerowanego przez USOSweb wyłącznie w formacie PDF, bez dostarczania ich w wersji papierowej do dziekanatu! ZOSTAŃ W DOMU!

Zapoznaj się z instrukcją wnioskowania 

W sprawach dotyczących ubiegania się o zapomogi (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.