Zapomoga

UWAGA! W roku akademickim 2021/2022 wnioski o zapomogę składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Patrz: USOSweb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania obowiązującym do 31 października 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów

Zapoznaj się z instrukcją wnioskowania 

W sprawach dotyczących ubiegania się o zapomogi (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z właściwymi dla Państwa dziekanatami.