Zapomoga

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 wnioski o zapomogę składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). Patrz: USOSweb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania! 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów. 

Zapoznaj się z instrukcją wnioskowania 

W sprawach dotyczących ubiegania się o zapomogi (m.in. generowanie wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z właściwymi dla Państwa dziekanatami.