Koordynatorzy wydziałowi

Wykaz i dane kontaktowe do wydziałowych koordynatorów programu ERASMUS

Faculty International Mobility Coordinators and Contact Persons at Departments
Erasmus code: PL LUBLIN01

WYDZIAŁ
(Faculty)

IMIĘ I NAZWISKO
(name, e-mail)

NR TELEFONU
(phone)

Wydział Artystyczny
(Arts)
 
Wydział Biologii i Biotechnologii
(Biology and Biotechnology)
+48 (81) 537 59 82 
Wydział Chemii
(Chemistry)
dr hab. Daniel Kamiński
+48 (81) 537 56 44
Wydział Ekonomiczny
(Economics)
dr Jakub Czerniak  +48 (81) 537 52 52
Wydział Filozofii i Socjologii
(Philosophy and Sociology)
Dr Marcin Rządeczka +48 (81) 537 27 15
• Instytut Socjologii (Sociology) Dr Dominika Polkowska +48 (81) 537 28 83
Wydział Humanistyczny
(Humanities)
Dr hab. Piotr Bednarz +48 (81) 537 26 79
• Anglistyka (English Philology) Dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga +48 (81) 537 26 35
• Archeologia (Archaeology) Dr hab. Piotr Łuczkiewicz +48 (81) 537 52 89
+48 (81) 537 52 86
• Filologia polska (Polish Studies) Prof. dr hab. Dariusz Chemperek +48 (81) 537 26 93
• Filologia słowiańska (Slavic Studies/Ukrainian, Russian, Bulgarian)
Dr hab. Petar Sotirow +48 (81) 537 26 52
• Germanistyka (Germanistik)
Dr Konrad Łyjak  
• Historia (History) Dr hab. Piotr Bednarz +48 (81) 537 26 79
• Iberystyka (Filologia Iberica) +48 (81) 537 26 94
• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Research Information and Librarian Studies) +48 (81) 537 50 73
• Kulturoznawstwo (Cultural Studies) Dr Michał Bobrowski  
• Lingiwstyka stosowana (Applied Linguistics)
+48 (81) 537 88 72
• Logopedia (Logopaedics) Mgr Magdalena Kozłowska
+48 (81) 537 54 15 
• Romanistyka (Philologie Romane)
Dr Izabela Szantyka  +48 (81) 537 26 61
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
(Mathematics, Physics and Informatics)
Dr Artur Kukuryka +48 (81) 537 61 12
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
(Earth Sciences and Spatial Management)
Dr Agnieszka Krzyżewska
+48 (81) 537 68 18 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
(Education and Psychology)
• Instytut Pedagogiki (Pedagogy)
Dr Dorota Chimicz
+48 (81) 537 63 24
• Instytut Psychologii (Psychology)
 
 
Wydział Prawa i Administracji
(Law and Administration)

Dr hab Joanna Bodio

+48 (81) 537 53 33